اكراد در گذر زمان

2008-05-12 17:49

اكراد در گذر زمان قره خان قوشاچايلي [email protected]/* */ * سابقۀ تروريسم * اعتقادات و باورها * مواد خام * اربابان خارجي به دنبال ارتباط با نحله هاي فكري و ديني افراطي * اقتصاد و خانواده مسائل عاطفي تعدد زوجات و پيامد هاي آن * ارتباط با داخل و فريب

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

اكراد در گذر زمان قره خان قوشاچايلي [email protected]/* */ * سابقۀ تروريسم * اعتقادات و باورها * مواد خام * اربابان خارجي به دنبال ارتباط با نحله هاي فكري و ديني افراطي * اقتصاد و خانواده مسائل عاطفي تعدد زوجات و پيامد هاي آن * ارتباط با داخل و فريبكاري كسب ثروت نامشروع از طريق خلاف شايد بسياري از هموطنان در يكصد سال اخير وجود احزاب تروريست را معلول سياست هاي تمركز گرايانه حكومت مركزي بدانند و بطور سطحي و كودكانه فعاليت هاي خرابكارانۀ احزاب فوق را به ديدۀ تحسين بنگرند و آنرا مشروع بدانند بايستي اعتراف كرد كه بسياري از گروههاي خارج از حاكميت و حتي افراد ساده لوح ومغرض اينگونه مي انديشند . اغلب مردم اين سرزمين آگاهي چنداني از پيشينۀ تاريخي وسياسي خود ندارند و تنها نظاره گر سطحي رويدادهاي سرزمينشان مي باشند. اما وقتي كه واقعييات و رويدادهاي تاريخ گذشتۀ اين سرزمين و حقايق پشت پرده ، در مقابل ديدگان مجسم مي گردد آشكار مي شود كه حاكمان و نخاله هاي فكري در جهت منافع خود آنچه توانسته اند انجام داده اند و در برخي مواقع با دخالت بيگانگان در آتش اختلافات ديني خانمانسوز دستاوردها وهستي ملتها را بر باد داده اند . همگي اين اعمال ناشي از جهل و غلطيدن در ورطه اختلافات مذهبي بوده است بايستي پذيرفت يهود و نصارا عامل جنگهاي مذهبي ميان توركان بودند زيرا آنان به روشني مي دانستند كه اتحاد توركان نابودي آنان را در پي خواهد داشت. زمانيكه توركان عثماني پاي در گلوي امپراتوري روم گذاشته بود بسيار طبيعي بود كه اروپائيان در پي متحداني بگردند تا مانع پيشروي اسلام به اروپا شود . آنان نخست با فرستادن هيأتهاي بازرگاني و مذهبي وسپس نفوذ در دربارتوركان آغ قويونلو به اين مهم نائل آمدند جنگهاي عثماني با آغ قويونلو دو پيامد مهم داشت يكي تضعيف و سقوط آغ قويونلوها و شكل گيري دولت شيعه در اين سرزمين كه متحد استراتژيك اروپائيان باشد. و ديگري كاهش توان بالقوۀ هر دو نيروي عمدۀ جهان اسلام و رهايي نسبي سرزمينهاي اروپايي از سيطره روز افزون اسلام. در واقع دشمني و عداوت مذهبي از اين دوره رو به افزايش گذاشت . پس از روي كار آمدن صفويان سلاطين عثماني دست به تحركات گسترده در منطقه زدند ابتدا با فرستادن سفرا و نمايندگاني بسوي اميران ازبكها و توركمنها در شرق كه زمينه و بهانه اختلاف و درگيري كمابيش فراهم بود آنان را براي حمله به شيعيان هرات ، مرو و خراسان تحريك و ترغيب نمودند آنگاه با بسيج تمام نيروهاي وحشي و عشايري از نقاط مختلف آنادولو بخصوص كوه نشينان و راهزنان و مسلح ساختن عناصر ياغي و متمرد و با بهره گيري از فتاواي علماي سني عرب وتورك و ازجمله فتواي تاريخي شيخ الاسلام عثماني بدين مضمون " رافض عجم به ظاهر ادعاي اسلام مي كند، آنان (قزلباش) ارباب كفرند ريختن خونشان، غارت اموال ، تصاحب زنان و زمينهايشان مباح است " و بدين وسيله آنان را عليه شيعيان ترغيب تشويق كردند فتاوايي بدين مضمون به علماي قشري تركستان افغان و نواحي كوهستاني عثماني فرستاده شد كه در آن شيعيان را مرتد و كافر و واجب القتل مي شمردند. دستگاه تبليغاتي عثماني با هم فكري و هم رايي علماي متعصب سني دنياي اسلام را عليه شيعيان به ويژه آذربايجان بسيج نمودند از آنجا كه آذربايجان به سبب قرار گرفتن در موقعيت ممتاز و استراتژيك در طول تاريخ براي فاتحان و كشور گشايان گوناگون جذاب و حائز اهميت بود اينبار عثمانيان با درك موقعيت و اهميت آنان نقشه هايي اجرا كردند كه فاتحان پيش اعم از اعراب و بيزانس روم به آن پرداخته بودند. آن نقشه عبارت بود از استفاده از مواد خام كه هر زمان به هر قالب دلخواه در بيايند و بكارگيري غلامان حلقه به گوش و مهره هاي قابل اعتمادي كه براي پيشبرد مقاصد امپراتوريها ساخته شده باشند. به دنبال صدور چنين فتوا هايي كه بي وقفه در طول زمامداري سلاطين عثماني همراه با جنگ ادامه مي يافت . حاكمان صفوي در مقابل دو جبهه و دو دشمن خطرناك قرار گرفتند كه هر دو كمر به نابوديشان بسته بودند . غفلت آنان از سرزمين آبا واجداديشان مخارج بيشماري را برملت رقم زد كه هنوز هم ادامه دارد . آنان نيروهاي زبده را براي دفع خطر و مقابله با ازبكان و تركمنان به شرق مي فرستادند از جمله افشار و قاجار حاكمان ايل بيگي ها را از آذربايجان براي ادارۀ نواحي مختلف روانه مي كردند كه اين امرنيز به ضرر آذربايجان تمام مي شد. بطوريكه آذربايجان رفته رفته از طوايف سر آمد و افراد لايق و كاردان محروم مي ماند درچنين احوالي نواحي غربي كه در بسياري از جنگها عليرغم جانفشانيها و فداكاريها آذربايجانيان حتي در برخي مواقع زنان شيردل و مرد صفت آن دوشادوش مردان جنگي به دفاع از هستي خود مي پرداختند نمي توانستند حريف دشمنان نيرومند باشند اين امر باعث شد كه آذربايجان بخصوص نواحي غربي بصورت تيولي در آيد كه اين تيول در برگيرندۀ سرزمينهاي حاصلخيز چشمه هاي زلال و مناطق استراتژيك چهار فصل كه از دست ساكنان اصلي آن خارج وبدست طوايف ياغي سركش بيفتد ساكنان اصلي نيز يا كشته شده ويا به سرنوشت غم انگيز كوچ و دربدري گرفتار شدند. زمانيكه علماي عثماني كشتن يك شيعه را برتر از كشتن هفتاد مسيحي دانستند زمانيكه گسترش اسلام در اروپا به كندي صورت ميگرفت . دسيسه هاي مبلغين مذهبي و مسيونر هاي رنگارنگ دو ملت همزبان را به جان هم انداخت و سرمايه ها و داشته هاي امت واحده به سود كفار صليبي به هدر رفت . كفاري كه در جنگهاي صليبي داغ شكست از مسلمين را بر پيشاني داشتند اينبار با فريب و مكر از تكرار آن شكست در هراس بودند به هر حيله اي كه بود در صدد نجات خود بر مي آمدند . ناگفته نماند اروپائيان بويژه هيأتهاي تجاري و مذهبي سياسي آنان در ايجاد اختلاف مذهبي و دامن زدن به آن از عناصر رياكار و مرموز ارمني و يهودي نيز بهره ميگرفتند .ارامنه ارتدوكس مسيحيت گريگوري با آنكه با كاتوليك هاي اروپايي اختلاف عقيدتي داشتند . اما در توطئه چيني عليه مسلمين اختلاف خود را كنار مي گذاشتند . اختلاف در جهان اسلام واعتماد به يهود ونصرا مولود دوري مسلمين از تعاليم اسلام است چرا كه احاديث و آيات فراواني در متون اسلامي آمده و مسلمين را از اعتماد و دوستي با يهود و نصرا بر حذر داشته . در جمله « يا ايهاالذين آمنو لد تتخذوا يهود و النصارا اولياء بعضكم البعض انهم لكم عدوا مبين» دوستي و معاشرت با نصارا ويهود امري مذموم شمرده شده است .متأسفانه حاكمان عثماني آنان (يهود ونصارا) را اتباع صادقيه محسوب مي نمودند كه بعد عكس صداقتشان معلوم شد و حاكمان صفوي اقليتي ازتازه واردان ِآنان را بواسطه شيطنت ذاتيشان از برخي نواحي آذربايجان كوچاندند و در جلفاي اصفهان جاي دادند و بدين ترتيب زمينه نفوذ آنان در دربار صفوي فراهم شد . شاه عباس در توجيه كوچانيدن ارامنه چنين استنباط مي كند كه شرابخوران وخوك خوران لياقت و توانايي مرز داري و دفاع از مملكت را ندارند . هم چنانكه مسيحيان پس از اتحاد و ايجاد اختلاف در آندلس بين مسلمين هر دو حكومت آنرا ساقط و تمدن اسلامي بدست مسيحيان افراطي روبه ويراني نهاد در هنگامۀ جنگهاي صليبي كشتار يهوديان در اروپا آغاز مي شود چنانچه مسيحيان درآندلس كشتن يهوديان و غارت اموال آنان جهاد ناميدند. در آن عهد تنها كشوري كه به يهوديان پناه داد امپراتوري عثماني بود. كه يهوديان بعدها در آستانه فروپاشي دولت عثماني موفق به وارد ساختن دو وزير به كابينه عثماني شدند و با اقليتهاي تحريك شدۀ عثماني و جاسوسان انگليسي همكاري سري بسيار قوي داشتند. و نطفۀ صهيونيسم و داشناك و پان عربيسم در راستاي منافع دنياي غرب از همينجا بسته شد . از مبحث اصلي دور نشويم اما كردها در طول تاريخ نه سرزمين و نه دولتي مشخص از خود داشتند و اقوامي بودند كه زندگي سنتي در زاغه و كوهستانها و گردنه ها محل مورد علاقه شان بود وبه اقتضاي زمان توسط حاكمان از جايي به جاي ديگر دور از مناطق شهري كوچ داده مي شدند وهمچون آلت دستي براي دولتهاي مختلف در مي آمدند كه هر روز به يك رنگي و هر شب صدا وبانگي از ايشان ديده و شنيده مي شد . اعترافات خود اكراد دليلي ديگر بر اين مدعاست . در سه كشوركنوني منطقه اكراد در پنجاه سال اخير به شهر نشيني روي آوردند آنهم نه به ميل خود بلكه بر اثر اعمال سياستهاي قدرت هاي مركزي. يعني پنجاه سال سابقۀ شهرنشيني دويست الي سيصد سال سابقۀ كوچروي و كوچ نشيني. گاه با زور و ارعاب و گاه با اعمال سياستهاي برنامه ريزي شده و جهت دار از اينها به طرق مختلف بهره برداري شده است . به گواهي تاريخ قبل از قدرت يافتن صفويان در آذربايجان و بيشتر صفحات غربي كشور اثري از اينها نبوده تنها در مناطقي از اورامانات ، اردلان و كرمانشاه كردها ساكن بودند با شروع جنگهاي مذهبي اكراد ساكن عثماني بعنوان مهره هاي شطرنج اهميت پيدا كردند نا گفته نماند برخي طوايف كرد توسط صفويان پس از شكست نسبي عثمانيان به مرزهاي كشور به اميد به خدمت گرفتن و استفاده از آنان كوچانيده شدند ولي به تدريج نه جانب صفويان بلكه جانب عثمانيان را به سبب اشتراكات مذهبي گرفتند كارگزاران صفوي بعدها پي به اشتباه خود بردند كه كار از كار گذشته بود . كوچانيدن ارامنه ، گرجي ها و اعراب لبنان به قلمرو صفوي در هر دوره انجام مي گرفت عثمانيان براي تصرف عراق و آذربايجان نيروهاي كلاني گرد آورده طوايف و عشايررا مسلح و به جان شيعيان بي دفاع انداختند اكراد نيز كه خوان گسترده يغما را ديدند با پشتگرمي و استناد ديني مذهبي و بنام جهاد مقدس با روحيه مضاعف وارد كارزار مي شدند. اكثر طوايف كرد موجود در اراضي آذربايجان پس ازصدور آن فتواي تاريخي اسكان يافته اند منابع موجود تماماً انعكاس دهندۀ ادعاي ماست اگر توركان آنروز منافع و مصالح اسلام را بدرستي تشخيص ميدادند امروز بسياري از مشكلات جهان اسلام رخت بر بسته و ديگر مجالي براي خوش خدمتي به صليبيون سرمست از پيروزي فراهم نمي شد. بدبختانه اشتباهات گذشتگان يكبار ديگر در جنگ عراق وايران نيز تكرار شد. مهمانان ناخوانده اي كه اساسا ً به اخلاق پايبند نيستند و در ميانشان سنتهاي حسنه اسلام بخوبي جاي نگرفته هنوز پس از گذشت چهارده قرن از طلوع اسلام سنتهاي غلط قومي را با طمطراق و كب كبه احيا و اجرا ميكنند . بخصوص در مورد ازدواج و طلاق و مراسم رقص و پايكوبي زنان برهنه با مردان و فراري دادن زنان و خريد و فروش احشام گونه دختران و بي بند باريهاي ناشي از آن و فرزندان طلاق ، حاصل عيش يكشبه و ساعته شان مي باشد وخدا مي داند كه چه بلايي بر سر كانون خانواده ونظام اخلاقي جامعه مي آورند. طوايفي چون ايلات منگور بايدوك مامش لاهيجان گورگ زرزار بالباس و از همه مهمتر مكّاريان كه با تحريف مُكريان خوانده مي شوند به سبب شهرت به راهزني ، ياغي گري و حيله گري بزرگانشان و رواج نا هنجاري در ميانشان كه از طريق غارت ديگران به موقعيت ، مال و منالي دست يافته بودند در قلمرو عثماني به لحاظ نيروي مادي سرآمد ديگر ياغيان بودند . شايان ذكر است طوايف كرد ساكن عثماني هيچگاه رام نمي شدند بلكه در برهه هايي كه در قالب سپاهيان عثماني و در لشكركشيهاي آنان حضور مي يافتند هنگام پيروزي به غارت گري و تخلفاتي دست مي زدند اين امر موجب تنبيه آنان مي شد و كمتر مورد اعتماد قرار مي گرفتند و بعضا ً هنگام افول يا احيانا ً شكست قوشون عثماني از صفوف قوشون فرار كرده و به چپاول مي پرداختند و در نقاط دور دست كوهستاني به ميل اربابان ياغي و سركش خويش دست به هر اقدامي مي زدند . در واقع عثمانيان براي رام كردن اينان متحمل هزينه هاي زيادي مي شدند . و گاه اتفاق مي افتاد كه براي به اطاعت در آوردنشان طايفه اي را بر ديگري مسلط مي كردند .طوايف مطيع بتدريج بناي تمرّد و شورش را مي گذاشتند بطوريكه در برخي تواريخ آمده است اكراد عثماني در طول حيات اين امپراتوري بيست و هشت بار قيام و آشوب براه انداختند. و بدين صورت است كه ضرب المثل تجربه شده و واقعي " آغاشدان ماشا اولماز * كورددن پاشا اولماز" كه تا زمان ما هم برسر زباهاست همچنان صورت عيني به خود دارد. اكراد آزمند هميشه در تب تاب رسيدن به پاشايي سوخته و جانفشاني ميكردند . سلطان ياووز و ديگر پادشاهان عثماني به اكراد وعده پاشايي و بيگي ميدادند تا در گسترش جغرافياي تسنن موفق باشند با صدور فرمان قتل وعام شيعيان در آنادولو و موصل و حوالي تورك نشين آن بسياري از شيعيان قتل وعام يا ترك مذهب يا به ترك ديار مجبور شدند . تنها پس از شكست دادن صفويان و كاشتن بذرشجرۀ خبيثه بود كه به شيعيان عراق آزاديهاي نسبي داده شد. البته از اين راه مبالغ زيادي نيز عايد عثمانيان مي شد آنان از وجوهات شرعي كاروانهاي زيارتي عتبات عاليات و نيز از زائرين باج وتن خواه مي گرفتند. عشاير بلباس و منگور پس از استقرار در سرزمين آذربايجان با كمك گرفتن از همنوعان آنسوي مرز خويش در اوج قدرت و نخوت سلاطين عثماني بارها و بارها ديگر شهرها و روستاهاي آذربايجان را مورد غارت و كشتار ددمنشانه قرار دادند شهر خانا كه امروز پيرانشهر ناميده مي شود اثري از كرد در آنجا نبود حتي تا اين اواخر توركها صنايع و انواع صنفها را دراختيار داشتند كه در اين شصت سال اخير گرفتار اكراد حريص و آزمند گشته اند و از ديار خود رانده شده اند مهمانان ناخوانده به خود زحمت كار نداده از دسترنج ديگران امرار معاش ميكردند. اينان بصورت عدواني و جائرانه اموال و زمينهاي شيعيان را با استدلال كافر و نجس بودنشان غصب كرده واهالي محلي را قتل و عام و يا بصورت برده در بازار شهرهاي عثماني به فروش ميرساندند. نكتۀ حائز اهميت اينكه در طول تاريخ اسلام هيچگاه هيچ عالم شيعي فتوا به قتل و غارت اموال هيچ مسلمان و غير مسلماني را نداده است . اين در حالي است كه برخي علماي سُني كشورهاي پيرامون بر همان عقيدۀ باطل باقي هستند و هر از گاهي افاضاتي را مي دهند . آنچه در عراق و افغانستان روي مي دهد شاهدي بر مدعاست . جا دارد از يك دهاتي پير اطراف سولدوز اين نكته ياد شود كه تعريف ميكرد: هنگاميكه هشت ساله بودم ازپيران و ريش سفيدان روستا حكاياتي شنيدم كه مو بر بدنم سيخ شد . آنان تعريف ميكردند كه چندين روستاي حومه سولدوز در نزديكي پيرانشهر مورد غارت و هجوم اكراد خارجي و همدستان داخلي آنان قرار ميگرفت كه در اين اعمال وحشيانه از هر خانواده چندين نفر كشته و اسير مي شد . مرتب در كتابهاي تاريخي و درسي و مطبوعات فاشيستي فارسي مي خوانيم كردها اصيل ترين قوم ايراني اند. آنگاه شنونده و خوانندۀ خوش باورِ خواب آلود كه آمپول فاشيستي تزريقش كرده اند و از درك حقايق پشت پردۀ اين كلام سر تا پا دوروغ عاجز است به آساني مي پذيرد و همين كلام دروغ را همه جا نشخوار مي كند. اگر كردها اصيل ترين قوم ايراني مي باشند پس چرا ششصد و سال اندي كه روي كار آمدن مذهب حقۀ جعفري ميگذرد و همواره اين به اصطلاح كردهاي اصيل در كنار دشمنان اصيل وقسم خورده مردمان اين مرز وبوم قرار گرفته اند . در ياري رساندن به دشمن ، مزدوري ، خيانت و وطن فروشي ونوكري به بيگانه و سرگذاشتن در آخور بيگانگان هيچ ابايي ندارند . تاريخ گواه است كه هنگام وقوع جنگهاي بزرگ و كوچك اين به اصطلاح قوم اصيل ايراني نكته اتكا و اعتماد و تداركاتچي بيگانگان بوده است. قومي كه چرخه هاي زندگي آن بر اساس غارت از ديگران و در گرو مزدوري و خيانت به هموطنان بوجود آمده و به هنگام دگرگوني و تحولات سياسي و بحرانهاي تغيير حاكميت همواره مناطق كرد نشين ملتهب و آبستن حوادث ناگواري حتي براي ساكنين محلي است. دقت در فرامين و فتاواي حاكمان توپ قاپي هيچ جاي شك وشبهه اي براي خوانندگان آگاه نمي گذارد .عثمانيان پس از فتح آذربايجان در مناطق پلتيك وحاصل خيز آن طوايف مذكور را كاشته و براي اقدامات سالهاي آتي بخوبي از آنها بهره برداري نمودند. حاكمان توپ قاپي به دو هدف عمده نائل آمدند نخست با كوچانيدن در قالب لشكركشيهاي كلان خيالشان از طوايف مزاحم و آشوبگر كرد كه پيوسته دردسرهايي برايشان بوجود مي آوردند راحت مي شد و ديگر اينكه پس از كوچانيدن آنان و تصاحب سرزمينهاي آذربايجان شعله هاي آتش عصيانگر آنان از عثمانيان دور و به طرف آذربايجان زبانه مي كشيد. اين مهاجران و مهمانان ناخوانده زمانييكه در خطر نابودي و اخراج قرار مي گرفتند ناچار بودند به طور موقتي هم كه شده ارادت ، اخلاص ونوكري خويش را به حاكمان صفوي اعلام بدارند و بالعكس به محض وزيدن باد مخالف از سر چاكري پابوسي ودست بوسي سر ارادت در برابر نيروي قاهر و غالب عثماني خم ميكردند . تبليغات كينه توزانه مذهبي علماي سني بر عليه شيعيان آنچنان در عمق ذهن تاريكشان فرو رفته عليرغم كذشت پانصد الي ششصد سال از جنگهاي تاريخي مذهبي هنوز بر همان عقيده باقي هستند و به شيعيان به ديدۀ حقارت مي نگريسته و آنان را تكفير مي نمايند. از ره آورد همين غارتها مي باشد كه جمعيت اكراد شايد اغراق آميز نباشد كه در جهان به لحاظ ميانگين رشد آن در صدر مي باشد نظر به تعدد زوجات و ازدياد توليد مثل بي رويه به مورچگان شبيه اند كه شمارشان روبه فزوني فزاينده است. امروز هم به كنترل جمعيت و شعارفرزند كمتر زندگي بهتر بي توجه اند . از آنجا كه چندان به مسائل عاطفي ، اخلاقي و خانوادگي پايبند نبوده و نيستند . بي مسئوليتي در قبال خانواده ايل و اجتماع ، لاقيدي به هنجارها، بي ارزش بودن زنان و بي ارزش شمردن خانواده از ديگر خصائص رايج در ميانشان مي باشد .رواج خودكشي دركردستان و انعكاس وسيع آن در روزنامه و راديو هاي بيگانه مؤيد بي ثباتي نظام خانواده مي باشد . چنانچه آمار خود كشي در شمال عراق 425 مورد و در كردستان 240 مورد گزارش شده است. پس از سقوط صفويان دوباره صفحات غربي كشور مورد هجوم عثمانيان با شركت گستردۀ اكراد قرار مي گيرد . عشاير بارزان حوالي اربيل باديني زرزار بلباس منگور و مكارمامش اينبار جناياتي را مرتكب مي شوند كه در كل تاريخ بشريت سراغ نداريم شهرهاي آذربايجان يكي پس از ديگري مورد تاخت وتاز جهلِ ظلماني اكراد قرار مي گيرند . به سبب فرو پاشيدن دولت واطمينان آنان از نابودي سيستم دفاعي مدافعان ، نوجوانان و زنان كرد نيز در غارتها به نحوي فعال شركت مي كنند. در پاره اي از موارد اين ياغيان بر سر تقسيم غنايم حاصل از به زغم خودشان جهاد ، با يكديگر گلاويز شده همديگر را مي كشتند . احشام گوسفندان و غيره كه از مردم غرب آذربايجان غارت مي شد پس از رسانيدن آن به بازارهاي فروش و تقسيم آن ما بين اربابان و مزدوران وحشي آنها مابقي را بصورت انفال ما بين فقرا و آنانكه توانايي شركت در جهاد را نداشتند بخشش مي كردند. آري اينست اصيل ترين قوم ايراني و شناسنامۀ آن !!! يكي از رويدادهاي نادر در دورۀ تسلط اكراد پس از فروپاشي صفويان در قوشاچاي اتفاق افتاد مردم منطقه با دست خالي به دفاع ازخود وارضيشان درمقابل نيروهاي مهاجم به مقابله مي پرداختند و زنان و دختران براي در امان ماندن از تعرض اكراد خودشان را به جيغاتي (زرينه رود) مي انداختند و به سان ساراي غرق مي شدند. كشتزارهاي وسيع و بهشت برين قوشاچاي به چراگاه و استراحتگاه قوشون عثماني تبديل شده بود دو تن از سر دسته هاي اكراد براي تصاحب قوشاچاي و نشان دادن مراتب نوكري وچاكري به اربابان عثماني خود دارو دسته هايشان به جان هم افتاده بودند به گونه اي كه يكي با تفنگ ديگري را مي كشد و مضروب به حالت نيم با خنجر شكم قاتل خود را مي درد. به اين ترتيب هردو در يكجا مي ميرند . آنان نمك خورده نمكدان شكستند . قبل از فروپاشي صفويان مهاجران كرد براي تجارت و غيره به قوشاچاي مي آمدند . برخي از آنان بارها از صداقت و سادگي و عواطف ملت تورك سوء استفاده كرده برآنان مي تاختند .گويا سادگي ، صداقت و مرام انسانيمان وباور كردن گفتارشيرين وچرب زباني اكراد در طول تاريخ سرنوشت ما را در صورت عدم آگاهي و هشياريمان مختوم به سرنوشتي شوم خواهد كرد.
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Təbrizdə küçə adları farslaşdırılır-Bələdiyyədən absurd qərar

2021-05-06

gun az article

Zənganlı paralimpiyaçı Dünya kuboku uğrunda yarışlarda iştirak edəcək

2021-05-06

gun az article

Xalxalda məktəb binaları çatışmır: Hökumət problemin həllinə biganədir

2021-05-06

gun az article

Şərqi Azərbaycanda su qıtlığı gözlənilir-Valinin nümayəndəsi xəbərdarlıq etdi

2021-05-06

gun az article

GünazTV May.05.2021-Görüş: Rusiyanın bərcamı müxalifət etmək səbəbləri, İranın Azərbaycanda yeni fitnəsi

2021-05-06

gun az article

Milli fəallar Səid Sultani və Babək Kiyumərsi Təbriz Məhkəməsinə çağırıldı

2021-05-05

gun az article

Güneydə məktəblilərin etiraz aksiyaları genişləndi- Narazılara Zəngan və Ərdəbil şagirdləri də qoşuldu-VİDEO

2021-05-05

gun az article

Təbriz-Urmu yolunda ağır qəza: Ölən və yaralananlar var

2021-05-05

gun az article

Məktəblilər Təbrizdə etiraz aksiyası keçirib

2021-05-05

gun az article

İran televiziyasında irqçi təbliğat: Müəllim qeyri-fars dillərini "ləhcə" adlandırdı-VİDEO

2021-05-05

gun az article

Çaroymaqda məktəb binaları çatışmır: Dərslər konteynerlərdə keçirilir

2021-05-05

gun az article

Əncird mis yatağı ekoloji fəlakət yaradır: Hökumət sakinlərin fəryadına biganədir

2021-05-05

gun az article

Ərdəbil əyalətində yağıntının miqdarı azalıb: Quraqlıq təhlükəli həddə çatır

2021-05-05

gun az article

Koronavirus gündəmi: Qərbi Azərbaycanda yoluxma sayı kəskin artdı

2021-05-05

gun az article

“Traxtur”un qolu Çempionlar Liqasının ən yaxşıları siyahısında-VİDEO

2021-05-05

gun az article

GünazTV May.04.2021-Özümüz: Sumərlər və Urartular

2021-05-05

gun az article

GünazTV May.04.2021-GÜNDƏM MASASI: Nədən Farsçılar Türk dilinə ləhcə deyir?

2021-05-05

gun az article

"Oyan, Azərbaycan": Təbrizdə küçələrə azadlıq şüarları yazıldı

2021-05-04

gun az article

Güney Azərbaycanda edam cəzalarının sayı artıb

2021-05-04

gun az article

Təbrizin məşhur futbol klubu fəaliyyətini dayandırdı

2021-05-04