"زوفی شل" دانشجویی که خواستار شکست استبداد و طلوع آزادی بود- آیتان تبریزلی

2008-05-26 05:35

آیتان تبریزلی (آذراوغلو) www.aytan-tabrizli.blogfa.com [email protected]/* */ مفاهیم "آزادی" و "استبداد" جزء مفاهیمی بوده که خاطره های تلخ و شیرین زیادی را در تاریخ برای خود به یادگار گذاشته اند. شاید درک این دو مفهوم برای کسانی که خواستار شناخت بهت

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

آیتان تبریزلی (آذراوغلو) www.aytan-tabrizli.blogfa.com [email protected]/* */ مفاهیم "آزادی" و "استبداد" جزء مفاهیمی بوده که خاطره های تلخ و شیرین زیادی را در تاریخ برای خود به یادگار گذاشته اند. شاید درک این دو مفهوم برای کسانی که خواستار شناخت بهتر آنها هستند توسط ابزارهایی مانند نوشته ها، تئاترها، فیلم ها و... تا حدود زیادی کمک کند. فیلم "زوفی شل (zufia shol)" نیز جزء فیلمهایی است که خواستار نشان دادن این دو مفهوم برای بیننده است. فیلم، فعالیت گروهی موسوم به "رز سفید" را در دوران جنگ جهانی دوم (1943 میلادی) به تصویر می کشد. اعضای این گروه متشکل از دانشجویان آزادی خواه و دموکرات آلمان می باشند که خواستار شکست خودکامگی هیتلر و نازیها و آگاه سازی ملت آلمان از این استبداد و جنایات ضد بشری نازیها می باشند. "زوفی شل" دختر دانشجویی است که به همراه برادرش در رشته پزشکی مشغول به تحصیل می باشند. آنها همچنین عضو گروه "رز سفید" نیز می باشند. زوفی به همراه برادرش، هنگامی که می خواهند اعلامیه های گروه را در دانشگاه پخش کنند توسط یکی از خدمه دانشگاه دیده می شوند و با داد و بیداد این شخص، دستگیر و روانه گشتاپو (مرکز اطلاعات و امنیت آلمان هیتلری) می شوند. در حین بازجویی، زوفی با تسلط کامل سعی می کند که باعث نشود هویت سیاسی خود و برادرش فاش شود. لذا در مقابل سوالات بازجو، با تسلط کامل سعی در گمراه کردن وی دارد. ولی نهایتا بازجو، با اطلاعات جمع آوری شده و با خائن تلقی کردن زوفی، سعی در شنیدن حقیقت دارد. درست است که زوفی در اینجا پرده ابهام را در مورد فعالیتهای سیاسی اش بر می دارد و تکثیر و پخش اعلامیه ها را قبول می کند ولی نه از باب اعتراف و یا ترس، بلکه برای کم کردن شعاع حساسیت گشتاپو به دیگر اعضای گروه و همچنین برای رد کردن ادعای خیانت، که توسط بازجو ذکر می شود. به نوعی می شود گفت که زوفی در اینجا دست به افشاگری می زند تا اعتراف. و شاید بتوان گفت سعی دارد که این جرثومه استبداد (بازجو) را قانع کند که سیاستهای هیتلر کاملا خودکامه و استبدادی است و جز بدبختی برای ملت آلمان و نابود کردن ملل دیگر ثمری ندارد. و فعالیتهای او و همفکرانش نه خیانت، بلکه عین آزادی خواهی می باشد. این کشمکش میان بازجو و زوفی همچنان ادامه دارد. در قسمتی از این بازجویی، بازجو با استناد به قانون مجازات، زوفی و همفکرانش را خائن به وطن و اخلال گران نظم و امنیت و جاسوسان دشمن خطاب می کند در اینجا زوفی با اشاره به زمان تدوین قوانین و همچنین با اشاره به وجدانهای آگاه، سعی در آگاه کردن بازجوی جاهل به قضیه را دارد. و با مطالبی که عنوان می کند به حقه بودن فعالیتهایشان را نشان میدهد. ولی قدرتی که بازجو به خرج می دهد تا در مشروع جلوه دادن عملکردهای نامشروع اربابانش و خائن خطاب قرار دادن زوفی و همفکرانش جلوه گر کند، ذره ای جرات به وی نمی دهد که حقایق گفته شده توسط زوفی را قبول کند. شاید این هم از ترس یا جهالت مفرط این شخص باشد که در فیلم تداعی بخش امثال وی چه در دوران نازی و چه در حال حاضر می باشد. نهایتا نیز بازجو نسخ بازجویی زوفی را بنا به میل خویش تفسیر و وی را روانه بازداشتگاه می کند تا به زودی محاکمه وی صورت گیرد. بازجو در ادامه صحبتهایش قید می کند که محاکمه در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت. با چنین اوضاعی صحنه محاکمه زوفی نیز تا حدود زیادی برای بیینده تداعی می شود. ولی بهتر است بازگویی این صحنه را نیز از فیلم دنبال کنیم. زوفی آماده می شود که برای محاکمه به دادگاه برود. افسر مراقب در سلول را می کوبد و اعلام می کند که "آماده شو برویم" هنگامی که زوفی وارد دادگاه می شود با نگاهایش به این نکته اشاره می کند که اگر قرار بود محاکمه در دادگاه عمومی صورت گیرد، چرا همه حضار نظامی هستند؟!! و انتظاری را که داشت به وقوع می پیوندد چرا که با دادگاهی روبرو می شود که فرمایشی بوده و حتی هیات منصفه و وکلای مدافع نیز دست پرورده و مطیع همان دادگاه هستند. دادگاهی مضحک و شاید دردآور برای آزادی خواهانی مثل زوفی و برادرش. دادگاهی که به جای مامن عدالت، با تاثیر پذیرفتن از استبداد به ذبح گاه عدالت و آزادی تبدیل شده است. قصاب این ذبح گاه –قاضی – وارد دادگاه می شود و حضار یکدست به پا می خیزند و نشان سمبولیک استبداد را با زبان و دستشان نشان می دهند. های هیتلر! واکنش زوفی و برادرش به این خیمه شب بازی نیشخندی تلخ می باشد که قاضی متوجه آن می شود. و می بیند که آنها با به جا نیاوردن این احترام کذایی در عقایدشان پابرجا هستند. قاضی ابتدا "هوپکز" را پای میز محاکمه فرا می خواند. در اینجا بدون اجازه هیچ دفاعی به هوپکز، وی را فردی خائن به ملت و سرزمین آلمان و انگل جامعه خطاب می کند. قاضی با حالت خشمگین این عبارتها را به زبان می آورد و اجازه صحبت کردن به این عضو گروه رز سفید را نمی دهد و در ادامه نظر هیات منصفه و وکیل مدافع وی را جویا می شود!! آنها نیز با گفتن این که "حرفی برای گفتن ندارند" فحشها و افتراهای قاضی را تایید می کنند. نوبت به "هانس" برادر زوفی می رسد. قاضی باز هم با همان لحن شروع به فحاشی می کند. هانس در اینجا سعی می کند بگوید که انگل نیست بلکه تمام تلاشهای وی در آگاه سازی ملت خویش و رهانیدن آنها از وضعیت حاضر بوده است. وی در قسمتی از صحبتهایش ذکر می کند که: "آقای قاضی شما در جبهه های جنگ نبودید که جنایات سربازان نازی و تلفات انسانی را ببینید ولی من در جبهه جنگ پزشک بودم و به چشم خویش اینها را دیده ام. پس وظیفه ام حکم می کند که نسبت به سیاستها و عملکردهای غلط شما و اربابانتان سکوت نکنم و به افشاگری بپردازم". در این حال قاضی با خشم آکنده از ترس نفوذ این عقاید در ذهن مسخ شده حضار، با فریادهایش خواستار سکوت وی می شود. نوبت به زوفی می رسد. قاضی با فریادهایش به وی می گوید که تو با چه جراتی توانستی نسبت به ملت خویش خیانت کنی و چرا این اعلامیه ها را تکثیر و پخش کردی. زوفی در اینجا نیز باز هم در فرصتی کوتاه و میان فریادهای قاضی، به اهداف مقدس خویش و همفکرانش اشاره می کند و سعادتمند شدن ملت آلمان را در آگاه شدن آنها از سیاستهای استبدادی هیتلر می خواند و ادامه جنگ را عامل بدبختی ملت آلمان و تضییع حقوق ملل دیگر می داند و با شهامت تمام از عقاید خود – و به نوعی از اهداف گروه متبوعش یعنی- رز سفید – دفاع می کند. باز هم قاضی یارای شنیدن این حقایق را نداشته و با فحشهایی از قبیل انگل جامعه، خائن و مخل امنیت جامعه، جلسه محاکمه را به نفع موارد دیکته شده از طرف اربابانش ادامه می دهد. شاید قاضی بیشتر تلاش می کند تا از مسند خویش محافظت کند تا محاکمه عادلانه و شاید اگر واقع بینانه تفسیر کنیم می بینیم که فیلم به نوعی نشان دهنده محاکمه استبداد توسط آزادی را نشان می دهد و زبونی و پستی این خودکامگی را در هر جایگاهی که باشند نشان می دهد. حتی اگر در محاکمه این دو جایگاه قاضی با مجرم عوض شود. عجز و زبونی این پلیدی در جایی نشان داده می شود که زوفی در آخرین دفاع خویش به قاضی اشاره می کند و می گوید که شما نیز زمانی در این جایگاهی که ما الان هستیم خواهید بود! حکم اعدام برای آنها صادر می شود. هوپکز به خاطر سه فرزند قد و نیم قدش ناراحت است ولی با این موضوع کنار می آید که توانسته است با شهامت تمام تا این لحظه ایستادگی کند پس با جان دادن خویش در این راه نیز الگوی خوبی برای فرزندان خویش خواهد بود. پدر و مادر زوفی وارد دادگاه می شوند و پدر زوفی فریاد کنان سعی می کند از عقاید و حقوق فرزندانش دفاع کند ولی قاضی با خشم تمام می گوید که "آنها را بیرون بیاندازید" دقایقی قبل از اعدام، اجازه داده می شود که پدر و مادر زوفی برای ملاقات دخترشان به داخل اتاق ملاقات بروند. شاید این لحظه را بتوان شاهکار هنری کارگردان به حساب آورد. لحظه ای است باشکوه،. پدر و مادر با گریه های خویش مرحبا می گویند بر شهامت و شجاعت دخترشان و دختر نیز با تشکر از زحمات آنها در تربیت او و برادرش و همیاری آنها در این راه با چشمانی اشکبار از آنها جدا می شود. اشکهایی که از سر شوق سرازیر می شدند. در موقع خروج از راهرو، زوفی بازجو را در راهرو می بیند. در اینحال با پاک کردن اشکهای خویش به آخرین ملاقات خویش با پدر و مادرش اشاره می کند و با پاک کردن اشکهایش نمی خواهد که در آخرین لحظات نیز دشمن احساس کند که این اشک برای وداع با زندگی است. و با چنین شهامتی زمزمه های آزادی برای زوفی و همفکرانش و ناقوسهای مرگ برای امثال بازجو شروع به نواختن می کنند. زوفی برای آخرین بار با برادرش هانس و هوپکز وداع می کند . به امید روزهای سعادتمند برای ملتشان قدم در محل اعدام می گذارند. گردن زوفی در گیوتین ظلم و خودکامگی گذاشته می شود و سر از تنش جدا می شود. ولی پیامی که به بیننده داده می شود این است که: "استبداد با چنین کارههایی، قطع شدن ریشه خویش و طلوع آزادی را تسریع می بخشد." زوفی و همفکرانش نمونه ای از آزادی خواهانی بودند که با شروع یک جنبش دانشجویی سعی در آگاه ساختن ملت خویش و محو آثار استبداد و خودکامگی را داشتند. در حال حاضر نیز در کشورهایی که حقوق یک ملت توسط سیاستهای خودکامه مورد ظلم قرار می گیرد دانشجویان آزادی خواهی مثل زوفی و دیگر اعضای گروه "رز سفید" مشغول فعالیتهای هویت جویانه و آزادی خواهانه هستند. و امثال همان بازجوها، قاضی ها و مامورین مجری سیاستهای آنچنانی وجود دارند. به امید پیروزی تمامی آزادی خواهان و محو و نابودی تمامی خودکامه گان و ظالمین. 10/1/1386
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Həmədanlı dağçı xanımlar Savalan zirvəsinə qış dırmanışı ediblər

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycanın Əhər şəhərində dəm qazından 3 qardaş həyatını itirib

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycan əyalətində işsizlərin 46%-i Universitet məzunlarıdır

2021-02-25

gun az article

Qərbi Azərbaycanla İraq sərhəddində iki silahlı şəxs öldürülüb

2021-02-25

gun az article

Ərdəbilli məktəblilər sinif azlığı və internetin olmamasından əziyyət çəkirlər

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycan əyalətində koronavirusun Britaniya variantının ikinci faktı qeydə alınıb

2021-02-25

gun az article

Milli-mədəni fəal girov qarşılığında sərbəst buraxılıb

2021-02-25

gun az article

Mollalar martın 1-də Qum şəhərində “Beynəlxalq Qarabağ konfransı” keçirəcəklər

2021-02-25

gun az article

GünazTV Feb.24.2021-Görüş: İran-Amerika münasibətləri, Rza Pəhləvinin kudetasının 100 illiyi

2021-02-25

gun az article

GünazTV Feb.24.2021: Paylaşım programı, 38-ci Bölüm.

2021-02-24

gun az article

Qərbi Azərbaycanda 2 nəfər mutasiyaya uğramış yeni növ "İngilis" koronovirusuna yoluxub

2021-02-24

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində 700 min nəfər gecəqondu və qeyri-standard şəhər ətrafı məhəllələrdə yaşayır

2021-02-24

gun az article

Zəngan əyalətinin Qeydar şəhərində Şəhər Şurasının üzvləri həbs olunub

2021-02-24

gun az article

İranda bəhayilərə qarşı təzyiqlər davam edir

2021-02-24

gun az article

Ərdəbildə “Azərbaycan türkcəsinin izahlı lüğəti”nin I cildinin təqdimatı olub

2021-02-24

gun az article

GünazTV Feb.23.2021-Özümüz: Şu'ubiyyə

2021-02-24

gun az article

GünazTV Feb.23.2021 -GÜNDƏM MASASI: Tək dilli toplum yaratma teorisinin başarısızlığı

2021-02-24

gun az article

Təbrizdə yaşayış binasında partlayış baş verib

2021-02-23

gun az article

Təbriz "Dünyanın Xalça Şəhəri" statusunu itirə bilər

2021-02-23

gun az article

Güneyli sənətçi: “Dünyanın çox yerində türkcə bildiyim üçün işimi aşırıram”+video

2021-02-23