همه شواهد وقراین حکایت از وجود اتفاقی غیر عادی داشت

2008-06-11 22:29

همه شواهد وقراین حکایت از وجود اتفاقی غیر عادی داشت که درشرف وقوع بود.آری این صدای خشم ملت آذربایجان بود که آمده بود در اولین سالروز قیامی که در آن سیلی محکمی بر گوش شونیسم خونخوار نواخت ضربه ی مهلک دیگری بر پایه های فرسوده شونیسم کهنه پرست وارد کند . ویا

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

همه شواهد وقراین حکایت از وجود اتفاقی غیر عادی داشت که درشرف وقوع بود.آری این صدای خشم ملت آذربایجان بود که آمده بود در اولین سالروز قیامی که در آن سیلی محکمی بر گوش شونیسم خونخوار نواخت ضربه ی مهلک دیگری بر پایه های فرسوده شونیسم کهنه پرست وارد کند . ویاد وخاطره ی فرزندان شهید به خون خفته ی خود را که بانثار خون خود ملتشان را سر افراز گرداندند گرامی بدارند . 2 روز پيش 1 خرداد 86 باري ديگر شهرهاي آذربايجان شاهد حضور طوفاني فرزندان بابك وستارخان و در سالروز شهادت فريدون ابراهيم دادستان حكومت ملي آذربايجان بود . خورشيد تبريز به ياد شهدايش در سال قبل هنگام طلوع سلامي به بلنداي آسمان بر شهداي تبريز ، ارمو ، سولدوز ، خياو كرد . ساعت 5 عصر تبريز جو خاصي دارد هرچه به سمت مركز شهر ميرويد برتعداد ماموران باتوم بدست پليس افزوده ميشود ، تبليغات گسترده فعالين توسط گوناز ، سايتها،پخش بيانيه ودعوت نامه و ديوار نويسي باعث شده بود مردم به خوبي از چندوچون كار مطلع باشند . محوطه بازار بسيار شلوغ است .دست فروشان به سرعت در حال جمع آوري وسايل خود بودند و مغازه ها كركره هاي خود را پايين ميكشيدند . به طور قطع تمامي دست فروشاني كه بعد از آن در محل باقي ماندند بخصوص گوپن فروشان ميدان راستا كوچه از عوامل اطلاعات بودند .برعكس 1 مهر- 21 آذر- 2 اسفند ماموران پليس در چهار سوي ميدان راستاكوچه ووسط ميدان صف نكشيده بودند ولي در نبش بازار ( فردوسي ) يك دستگاه اتوبوس در مقابل كلانتري بازار يك دستگاه اتوبوس به همراه يك خوردو فولكس واگن سفيد رنگ با شيشه هاي دودي كه در تمامي تظاهراتها حضوردارد ولي معلوم نيست داخل آن چه عواملي مستقرند و نيروهاي اصلي در كوچه مسجد جامع روبروي خانه مشروطه با 7 دستگاه اتوبوس ولوو ويك دستگاه خودرو آبپاش آتش نشاني مستقر هستند . همانند سال قبل تضاهرات از 3 راه امين ايستگاه اتوبوس ها شروع شد ودر عرض چند ثانيه تعداد كثيري بر آن افزوده شد و حركت به سمت خيابان فردوسي باشعارهاي ( هاراي هاراي من توركم – تورك ديلينده مدرسه اولمالي دير هركسه ) ادامه داشت و هرلحظه كه ميگذشت فرزندان شهيد پيشه وري بيشتروبيشتر ميشد ، حركت بر سر نيش بازار با صف 3 ستوني پليس ضد شورش مواجه شد واوج افتخار ولحظه اي كه سينه هر تورك به نشان افتخار بالا ميآمد در مقابل آن ستون وحشت آفرين و آن باتومهاي كشيده سپرهاي محافظ ، كلاه خودها شعار ( بيز اولمه حاضيريق بابكين سربازيق ) تمامي رشته هاي رژيم را به پنبه تبديل كرد . جمعيت از مقابل ماموران گذشته وبسوي استانداري وميدان شهدا حركت كردند . در پشت سر جمعيت 2 فيلم بردار اطلاعاتي وبرپشت بام اداره دارايي فيلم برداران اطلاعاتي در حال كار بودند كه گرگان خاكستري به سوي فيلم برداران رفته و ميگفتند : از من هم فيلم بگير بفرست تهران پيش خامنه اي . آيا در جهان يك چنين استقامتي وجود دارد . جوانان با پوشاندن صورت خود بر روي دكه هاي تلفن رفته ومردم را به تظاهرات دعوت ميكردن . باز شدن پارچه نوشته هايي با مضمون : ترك ديلينده مدرسه – مزين به نشان مقدس ماه وستاره حال وهواي خاصي به منطقه داده بود . با ورود تجمع كنندگان به خيابان ارتش صف ماموران پليس وضدشورش استقبال گرمي كردند و لحظه آغاز درگيرها بود ولي مساله مهم كمين ماموران اطلاعاتي وسپاهي پشت سر تجمع كنندگان بود وكساني كه فرار ميكردند يا توسط اين بذ دلان بازداشت ويا مورد ضرب وشتم قرار ميگرفتند . مساله مهم بازداشت 2 فيلم بردار توسط نيروهاي سپاهي بودند نیروهای اطلاعاتی عکاسان و کسانی را که دوربین فیلمبرداری دردست داشتند به سرعت دستگیر کرده وبه شدت مورد ضرب وشتم قرار میدادند گویی هراس از ان داشتند که این دوربین ها پرده از جنایتهای ننگین انها بردارد وپوچی ورضالت رژیمی که دم از اسلام می زند رانمایان کند. . در ميدان ساعت دكه پليس راهنمايي ورانندگي محل اختفاي بسيجياني بود كه با صورتهاي پوشانده توسط چفيه و مجهز به باتوم به مردم عادي ورهگذران حمله مردند . تمامي خودروهاي پليس از ترس ملت در محوطه ساختمام شهرداري پارك شده بودند نیروهای سرکوبگر وحشتناکتر از گذشته از خود خوشونت نشان میدادند . که این نشان از آن داشت که سران فاسد حکومت نه تنها طریق اصلاح را نپیموده بودند بلکه به قلاده بندان خود سفارش درندگی افزونتری راکرده بودند. نیروهای موتور سوار یگان ویژه حتی بعد از پراکنده شدن مردم افراد میان سال ومسنی را که در حال بازگشت از محل کار خود بودند را حداقل برای تفریح مورد ضرب و شتم قرار میدادند که این صحنه ها مردم را بشدت متاثر میکرد . قدرت نمایی ماموران انتظامی بعداز پراکندگی مردم به طرز زننده ای به چشم می خورد . به هر حال ویژگی که این قیام داشت این بود که با همه تدابیر شدید امنیتی چنانچه بعد از ظهریک خرداد هیچ تاکسی حق بردن مسافر را به مرکز شهر نداشت ودر مکانهایی مانند نصف راه سربازان باتوم بدست مانع کار رانندگان تاکسی می شدند مردم آذربایجان ثابت کردند که همیشه به اراده خود عمل می کنند. در اين تجمع عظيم تعداد حاضرين را نميشود تخمين زد ولي اين تجمع سرشار بود از لحظه هاي افتخار همچون حضور مادران ودختران در ميان جمعيت بود . و اما در تحليل اين مراسم : نگارندگان اين خطها افتخار حضور در تمامي مراسمات ملي از زماني كه مراسمات به شهرها كشيده شد ( 14 مرداد 84 و 7 اسفند 84 ) را دارند . و به نظر ما اهميت اين مراسم از خرداد 85 هم بيشتر بود زيرا3 مورد پر اهميت براي حكومت قطعي و اثبات شد : 1. درسال گذشته نه تنها رژيم كه حتي فعالين نيز انتظار حضور300000 نفري ملت را نداشته پس ميزان ماموران كم بود ولي بعد از آن اجازه برگذاري هيچ مراسمي به ماندادند( 14 مرداد – 1 مهر- 21 آذر- 2 اسفند ) و اين تنها با حضور كشترده ماموران بود ولي در 2 روز پيش با توجه به حضور هزاران پليس – اطلاعاتي – بسيجي – سپاهي مراسم برگذارشد و اين تظاهرات معناي اين بود كه : حاكميت اگر با توپ و تانك ومسلسل هم بيايد ، حركت ملي آذربايجان قدرت برگذاري مراسم را در سخت ترين شرايط دارا است . 2. خون مقدس شهداي آذربايجان هرگز برروي زمين باقي نخواهد ماند وفرزندان سردار كبير آذربايجان بابك خرمدين به خونخواهي آن شهيدان به پا خواهن خواست 3. حركت ملي آذربايجان هرگز ار خواسته هاي مدني و ملي خود همچون : تحصيل به زبان مادري – حق تعين سرنوشت – ايجاد رسانه به زبان تركي آذربايجاني و... هرگز عدول نخواهد كرد . و اما بعد از گذشت ازمراسم وظيفه مهمي براي فعالين – تحليلگران – خبرنگاران – سايتها وشبكه گوناز بوجود ميآيد وآن اينكه به هيچ عنوان اجازه سكونت در حركت ملي را ندهيم وهمچون سال گذشته چرخ حركت از سزعت خود باز نايستد و اين بابرگذاري مراسمات تولد بابك – روز مشروطه – روز شهادت صمد بهرنگي – شهادت شيخ محمد خياباني – 12 شهريور- 31 شهريور 18 و25 آبان – 21 آذر – 2 و7 اسفند و هزاران مراسم ملي ديگر قابل اجرا ميباشد . سونمز – سهند اغلو خبرنگاران ملي در تبريز
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Qəzvində koronavirus fəlakəti: “Britaniya ştammı” sürətlə yayılıb, xəstəxanalarda çarpayı çatışmır

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə güclü yanğın: Ölənlər var-FOTO

2021-04-20

gun az article

Şərqi Azərbaycanda koronavirusa yoluxma kəskin artdı: Xəstəxanalarda yer çatışmazlığı yaranıb

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə etiraz aksiyası: İşsiz müəllimlər Təhsil İdarəsinin qarşısına toplaşdı

2021-04-20

gun az article

Tehranda Türkiyə əleyhinə şüarlar asıldı: Ermənilər qondarma soyqırımla bağlı geniş hazırlıqlara başladı-FOTOLAR+VİDEO

2021-04-20

gun az article

GünazTV April.19.2021: PARLAQ GƏLƏCƏK: İran’da Keçiriləcək Seçkilər, Seçkilər və Güney Azərbaycan

2021-04-20

gun az article

Urmulu milli fəal Salar Tahir Əfşar saxlanıldı

2021-04-19

gun az article

Tikantəpənin sərvətləri talanır: Bölgənin icra hakimi mərkəzi hökuməti sərt tənqid etdi

2021-04-19

gun az article

Qarabağa görə saxlanılan güneyli fəallar Babək Kiyumərsi və Səid Sultani istintaqa çağırılıb

2021-04-19

gun az article

Qərbi Azərbaycanın qubernatoru Məhəmməd Mehdi Şəhriyari koronavirusa yoluxub

2021-04-19

gun az article

Ərdəbilli boksçudan uğur: Dünya çempionatında litvalı rəqibini məğlub etdi

2021-04-19

gun az article

Təbrizli millət vəkili təzyiqlərdən danışdı: "Mənə dedilər ki, həbs olunmaq istəmirsənsə bu barədə danışma"

2021-04-19

gun az article

Güney Azərbaycanda əməliyyat: İki əyalətdə külli miqdarda narkotik maddə ələ keçdi

2021-04-19

gun az article

İranda mollanın döyülmə görüntüsü geniş rezonans doğurdu-VİDEO

2021-04-18

gun az article

Asiya Çempionlar Liqasında yarışan "Traxtur" yenə rəqiblə bərabərə qaldı

2021-04-18

gun az article

Muxtar İbrahimi ilə görüş; "Radio Fərda" həftəlik qonaq verilişini güneyli milli-mədəni fəala həsr edib+VİDEO

2021-04-18

gun az article

Milli fəal Əlirza Fərşiyə məzuniyyət hüququndan istifadəyə icazə verilmir

2021-04-18

gun az article

Beynəlxalq Əfv Təşkilatından İran hökumətinə ÇAĞIRIŞ: "Əlirza Fərşini azad edin"

2021-04-18

gun az article

Sərəskənd məktəbləri yararsız durumdadır: Şagirdlər təhlükəli sinif otaqlarında təhsil alır

2021-04-17

gun az article

Soyuqbulağın kürd millət vəkili Urmu gölünə su buraxılmasına qarşı çıxdı

2021-04-17