Haydi milli birliyimizə duğru

2008-07-30 03:44

Haydi milli birliyimizə duğru Millətımızın amacı azərbaycanımızın birliyidi Azərbaycanın milli hərəkatı,azərbaycan millətının yaratdığı bu ən sonuncu hərəkat,kökü keçmişlərə ozanmış igid ata-babalarımız böyük qəhrəmanlarımız , ana yurdumuz azərbaycanın is

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Haydi milli birliyimizə duğru Millətımızın amacı azərbaycanımızın birliyidi Azərbaycanın milli hərəkatı,azərbaycan millətının yaratdığı bu ən sonuncu hərəkat,kökü keçmişlərə ozanmış igid ata-babalarımız böyük qəhrəmanlarımız , ana yurdumuz azərbaycanın istək və arzularını daşiyan ,ən böyük və mədənı azadlıq hərəkatıdır .bu hərəkət indiyədək çeşidli prublemlərlə üz-üzə gəlmış və hər dönə özəl və yeni bir çıxış yulu bolmuş və bu prublemlərı yaradanları və fəallar arasinda ayriliq salmağa çalışanları tamamilə heyrətləndırmışdı.bu prublemlərdən biri də milli bayraq məsələsıdı.əlbəttə bu prubləm milli bayraq yox milli simbul məsələsıdır yalnış düşünülməsın.artıq bu prublem neçə il qabaqdan başlanmış olsada ,bu son zamanlarda çözülməsı bir zəruriyətə çevirilmişdir ki bu kiçik yazıda bu məsələ haqqinda izahlı söhbət aparmaq istəyırıq. Günlərdır ki sitələrdə və ya özəlliklə fəallar arasında azərbaycanın güneyində milli hərəkatına bayraq məsələsı yaranıb və dartışılır.əlbəttə öncədən deməliyik ki bayraq ya simbul prubləmı illər buyudur ki azərbaycan milli azadlıq hərəkatında dönələr olub ki dartışılıb və nəticələrdə vermişdir.ama bir para azərbaycanımızın milli8 mənafə və hətta fəalların əmniyətı üçün bayrağımızın azərbaycanın güneyində çıxıb dalğalanmasına yul verilməyıb.azərbaycanın güneyındə bayraq prublemı 6-7 ildən artıqdır ki çox zamanlar fəallar arasında mozakırə olunub,və necə olub-olmadığını da,dönələr nəzərə alınmışdır.onun üçündə bu məsələnı heç bir təşkilat əlınə ala bilməz və mənımsəyə bilməz.o təşkilatlar ki özlərını azərbaycanımızın güneyinə vəsı-vəkil bilirlər hərəsı özlərınə bayraq seçib ortaya qoyublar.azərbaycanımızın bayraqı heç bir cızıq və ya buyasin dəyışdırmaqla,şəklini dəyişdirmaqla dəyişə bilməz.hərəkatımızın geçmiş yaxın tarıxındə bir neçə təşkilatlar oldu ki azərbaycanımızın milli hərəkatına hətta güney azərbaycan milli bayraqı adila yuxarıda qeyd olduğu kimi bayraq təklif etmişlər.ama azərbaycanın müstəqıl iç və diş fəalları milli mənafələrı nəzərə alaraq birinci gündən bu təşkilatlara öz munasibətlərını bildirib və qarşısını almışlar və düşmən sayaq bilib-bilməyə hərəkatin qarşısınə çıxanların tam qarşısınə çıxıb və onları yerlərınə oturtmuşlar.ama kimsə (indikilər) yalnız bir dünə bir araya gəlıb, ayağa qalxıb bu təşkilatlarin cavablarını vermədılar.bəlkədə öz siyası mənafelərini əldə etmək üçün milli mənafənın önəmı yoximiş? Doğrudur ki güney azərbaycan-quzey azərbaycan demək və ya hətta güneyin və ya xud quzey bayraqı demek yalniş bir sözdür heç bəkə düşmənlər əlınə yenidən fursət yaratmaqdır.ama suydaşlarımız yaxşı bilirlər ki güney azərbaycan – quzey söyləmək azərbaycanımızın güneyi ,quzeyi deməkdır(əlbəttı bu sözün düzlüyü olsa ).birdaha bəziləri kimi düşmənlərə fürsət yaratmayaq ,çünkü daha bu prubləmlər bitmişdir.ama yaziqlar olsun ki güney-quzey məsələsini milli hərəkatımızın b bölümündə gündəmə çıxaranlar varimiş. Azərbaycanımızın milli azadlıq hərəkatının tarıxı hamımızə aydin-aşkardır .milli azadlıq hərəkatımız səttarxan,baqirxan hərəkatı çex məhəmməd xiyabanı hərəkatı , pişəvəri başçılıqı ilə 21 azər hərəkatı və azərbaycanımızın quzeyində məhəmməd əmin rəsulzadə hərəkatı, ha belə azərbaycanımızın milli azadlıq hərəkatıda tupraqımızın parçalanmış və ayrı düşmüş quzeyində olu öndər rəhmətlik əbulfəzl elçıbəyin başçılığı ilə cumhuriyətımızın yaranması,azrbaycanın bütüvlüyünə bağlıdır.yənı demək istədiyim budur ki tarıx buyu hər bir hərəkatımız azərbaycanın quzeyində- güneyində olmuş olsada, hər biri-birinə zincir kimi bağlıdır.bu hərəkatların hamisı azərbaycanımızın bütüvluğu yulunda olub və olacaqdır.hörmətlı soydaşlarımız və oxucularımız azərbaycanımızın güneyinin milli simbul önərı, bir qorup tərəfindən deyil, bu bir qorup deyil bəlkə azərbaycan milli azadlıq hərəkatının əksəriyət olan fəallarıdır.bir qorup heç zaman öz təklifini milli hərəkata diktə edəbilməz.azərbaycan milli azadlıq hərəkatı heç zaman buna yul verməyib-verməyəcək.her azərbaycanlı yazarın ya fəalın yazıları və gördüyü işlərı (qorup olaraq müstəqil fikir olaraq )azəbaycanımızın tarıxıda səbt olub və olunacaq, və bunların hamısına millətımız özü qiymət verəcək. Əzız soydaşlarımız və fikirdaşlarımız heç bir şey təklıf olabilməz,bəlkə önər ola bilər.azərbaycan milli azadlıq hərəkatının simbul prublemi həm iç- həmdə diş fəallar arasinda kamil surətdə demkuratik halda ortaya qoyulub və analiz olunub.özəlliklə iç fəallar bu simbulu azərbaycan milli azadlıq hərəkatı fəallar arasında kanalizə olunub.və yenədə lazim görünsə bu mümkündür. Azərbaycan milli azadliq hərəkatının o qədər güc- quvvəsı var ki özünü subuta çatdırıb və muzakırəyə girib və fəalların ən çoxunluyunun müsbət yunlarını əldə etsin.azərbaycan türk millətının mənafəlarını nəzərə alaraq ,bütün fəallar bir sözə gəlıb və istədiklərını yapsınlar. Sayin soydaşlar və arxadaşlar yaxın geçmiş zamanda (2 il öncə) azərbaycanın güneyində al bayraq böyük milli qəhrəmanımız olu babək tərhındə olaraq milli hərəkat simgəsı adilə ortaya çixmişdı.azərbaycan milli azadlıq hərəkatının fəalları bir araya gəlıb sunra bu simgə yarandı,və CD lərdə və bəzı sitələrdə yayildı ,özəlliklə bildiyimizə gorə bu simgə diş fəallara da yullanildı.ama azərbaycanımızın güneyinin təkcə TVsı günaz TV də də yayilmadı.bu nə anlamına gələbilər? əzoz soydaş və arxadaş özünüzə burc bildiyiniz kitab haqqında(muxtəsər azərbaycan tarıxı ) açıqlama ,sizin o kitabin kimin tərəfindən isporsunluq , çap və nəşr olmağı , moəllıfın gerçək kimliyi sizə aydindir. Ama siyası etika gərəyi, özlərı istəmədiyi çağacan sizdə bir sirr kimi qalmalıdır.bu nə anlamda ola bilər? Sizin siyası prubləmlərınız önəmlıdır ya azərbaycanın mənafelərı ? azərbaycan milli azadlıq hərəkatının fəalları heç zaman azərbaycanın milli mənafelərını öz siyasi mənafelərınə qurbanı edəbilməz.lakin öz siyası və özəl mənafelərımızı onudub, və milli mənafelərımızı quruyaq. Bayraq məsələsınə gələndə lazim görünən neçə məsələ var.bu önərılən simbul azərbaycanin milli bayraqı deyil.azərbaycan milli azadlıq hərəkatı simbuludur.elçi bəy məfkurəsı daşiyan , azərbaycan türkü məfkurəsı daşiyan heç bir kimsə azərbaycanımızın güneyinə bayraq təklif edə bilməz.biz bir millət olaraq bir bayraqimız olmalıdır. Azərbaycanımızın quzeyində rus faşizmin isarətindan qurtarıb və öz comhuriyətın qorub, və azərbaycanımızın milli məfkurə və ideasını daşiyan bayraqımızı yuksəldıb və zirvələrdə dalğlandırır.bu yuksələn bayraq bir daha yerə enməyəcək. Fars faşizmin isarətında olsaqda illər buyudur ki üç rənglı parlaq ay- ulduzlu bayraqımızı saxlayıb, öpüp və düşmənlərdən qurumuşuq.olub ki hərəkatımızın neçə- neçə planlarında parlaq ay- ulduzlu bayraqımızı dalğalandırmışıq.qarabağ bizimdir , bizim olacaq diyənlər, millətımız həm deyib həmdə şəhərlərımızdə bunun öçün etiraz aksiyasi keçirdib. Qalsın ki nə üçün parlaq ay- ulduzlu bayrağımız nədən qara buya ilə buyanıb.bunun cavabı hamımıza aydindir. 1 inci bu ki elçi bəy təklif etdiyi bəlkə yux- rəd etmədiyi bir simbuldur.rəhmətlik elçi bəy var ikən, ağılı olaraq bu söz var idi ,agər yalniş və azərbaycanımızı bir daha parçalayan bir simbul olsaydı 100% elçi bəy bu simbulu rəd edərdı və ona qarşı çıxardı. O insan ki ömrünü milli birliyinə quymuşdu. 2 inci bu ki bu günə kimi hələdə ki var azərbaycanımızın güneyində iran comhuriyətındə, fars şunizminin isarətında yaşayiriq, millətımız zulmlər çəkıb və çəkır,millətımız və milli fəallarımız hər ildən daha da artıq zindanlarda olurlar.fars şunizmin əlı ilə millətimiz daha da artiq tapdalanır.bu millətın hansı bir günü qara keçmir ki ? Əzız soydaşlarımız və arxadaşlarımız gəlın siyasal mənafelərımızı buraxıb, azərbaycanımızafikirləşaq,bu günkü dünyada gedən siyasətlərdən bizdə millətımız öçün mobarızə edib və millətımız öçün oğurlar qazanaq. 30 milyunluq olusam, qalxıb ayaqlanmişam boynu bükük yaşamaqdan, artıq cana dumuşam kimliyimə yenlıb varlığıma varmişam Daş olub keçmə qarşıma Əzılıb leş olarsan Yaşasin birliyimiz Yaşasin türkülüyümüz Yaşasin azərbaycan milli azadlıq hərəkatımız Azerbaycansesi.1973”gmail.com
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Güneyli fəal Salar Tahir Əfşar Urmu həbsxanasına qayıdıb

2021-06-20

gun az article

Xoyda əməliyyat: Külli miqdarda heroin aşkar edilib

2021-06-19

gun az article

“Tikantəpə Birlik Səsi” seçki qrupu şəhər şurası seçkilərini qazandı

2021-06-19

gun az article

Güney Azərbaycanda koronavirusdan öllənlərin sayı açıqlandı

2021-06-19

gun az article

Urmu gölünün quruması barədə yenidən xəbərdarlıq edilib

2021-06-19

gun az article

Edama məhkum olunan azərbaycanlı alim Əhməd Rza Cəlalinin yeri dəyişdirilib-Vəkilindən açıqlama

2021-06-19

gun az article

"İranda əhalinin yalnız 22% -i seçkilərə qatılıb"- Sorğunun nəticələri açıqlandı

2021-06-19

gun az article

"Urmu Birlik Səsi” koalisiyası şəhər şuraları seçkilərində qalib gəldi

2021-06-19

gun az article

Urmuda seçki məntəqələrində qarşıdurma baş verib-VİDEO

2021-06-19

gun az article

İranda seçki: "Prezident seçimləri iqtisadi böhran və nüvə gərginliyi fonunda keçirilir"

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021-Azadlıq səsi: Seçki biabırçılıqı

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021: Körpü: Batı Azərbaycanda şəhər şura seçkiləri

2021-06-19

gun az article

İran Zəngəzurda iki tunel tikməyi planlaşdırır

2021-06-18

gun az article

İranda silahlı insident: Qaşqay türkü hücuma məruz qaldı-FOTO

2021-06-18

gun az article

Gilanda həbslər olub: "Seçkini pozmaq" ittihamı ilə 27 nəfər saxlanılıb

2021-06-18

gun az article

Güney Azərbaycanın Şəbistər mahalında seçkilər dayandırıldı

2021-06-18

gun az article

Mərənddə siyasi məhbus Əlirza Fərşiyə dəstək şüarları yazılıb

2021-06-18

gun az article

İranda prezident seçkiləri: Səsvermə sönük keçir-VİDEO

2021-06-18

gun az article

Tanınmış araşdırmaçı Brenda Şaffer Xudafərin körpüsünü ziyarət edib

2021-06-18

gun az article

Beynəlxalq Əfv Təşkilatı: "İbrahim Rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır"

2021-06-18