Part­la­yı­şı "A­zad Kür­dis­tan şa­hin­lə­ri" öz üzə­ri­nə gö­tü­rüb_Tür­ki­yə Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri Şi­ma­li İraq­da 40 PKK-lı­nı məhv edib

2008-07-29 21:15

Part­la­yı­şı "A­zad Kür­dis­tan şa­hin­lə­ri" öz üzə­ri­nə gö­tü­rüb Tür­ki­yə Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri Şi­ma­li İraq­da 40 PKK-lı­nı məhv edib ­İs­tan­bul­da­kı part­la­yı­şa gö­rə mə­su­liy­yə­ti gənc ra­di­kal kürd qrup­laş­ma­sı olan "A­zad Kür­düs­tan

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Part­la­yı­şı "A­zad Kür­dis­tan şa­hin­lə­ri" öz üzə­ri­nə gö­tü­rüb Tür­ki­yə Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri Şi­ma­li İraq­da 40 PKK-lı­nı məhv edib ­İs­tan­bul­da­kı part­la­yı­şa gö­rə mə­su­liy­yə­ti gənc ra­di­kal kürd qrup­laş­ma­sı olan "A­zad Kür­düs­tan şa­hin­lə­ri" öz üzə­ri­nə gö­tü­rüb. Part­la­yış nə­ti­cə­sin­də 18 nə­fər ölüb, 155 nə­fər­sə ya­ra­la­nıb. Bu ba­rə­də "Sa­bah" qə­ze­ti türk xü­su­si xid­mət or­qan­la­rın­da­kı mən­bə­yə is­ti­na­dən mə­lu­mat ya­yıb. La­kin mə­lu­mat rəs­mi ola­raq təs­di­qi­ni tap­ma­yıb. Tür­ki­yə hö­ku­mə­ti İc­tan­bu­lun iz­di­ham­lı mey­da­nın­da baş ve­rən ter­ro­ra gö­rə, PKK-nı gü­nah­lan­dı­rır. PKK rəh­bər­li­yi isə bu it­ti­ha­mı tək­zib edir. La­kin bu qan­lı ha­di­sə­də on­la­rın iş­ti­ra­kı heç kim­də şüb­hə do­ğur­mur. Son gün­lər­də ağır it­ki­lər ve­rən ter­ror­çu­lar son­la­rı­nın ya­xın­laş­dı­ğı­nı çox yax­şı dərk edir­lər. Ona gö­rə də iri şə­hər­lər­də ter­ror akt­la­rı tö­rət­mək­lə aciz­lik­lə­ri­ni pər­də­lə­mək is­tə­yir­lər. Bu cür də­bir­lər isə is­tər Tür­ki­yə­də, is­tər­sə də xa­ri­ci öl­kə­lər­də bö­yük na­ra­zı­lıq­la­ra sə­bəb olur və PKK-nın əsil si­ma­sı­nı üzə çı­xa­rır. Tür­ki­yə Smi­lah­lı Qüv­və­lə­ri isə PKK ter­ror təş­ki­la­tı­na son ver­mək­də qə­rar­lı­dır. Baş Qə­rar­ga­hın sa­tın­da yer alan mə­lu­mat da bu­nu bir da­ha gös­tə­rir. Dü­nən Tür­ki­yə Şa­va Qüv­və­lə­ri­nə məx­sus təy­ya­rə­lər Kan­dil böl­gə­sin­də ter­ror­çu­la­rın sı­ğı­na­caq ki­mi is­ti­fa­də et­di­yi bö­yük bir ma­ğa­ra­ya ha­va zər­bə­si en­di­rib. Baş Qə­rarj­ga­hın mə­lu­ma­tın­da bil­di­ri­lir ki, kəş­fi­ya nə­ti­cə­sin­də hə­min əra­zi­də 30-40 ter­ror­çu­nun top­laşl­dı­ğı aş­kar edib. Ha­va zər­bə­si nə­ti­cə­sin­də ter­ror­çu­la­rın bir his­sə­si ma­ğa­ra­da, qa­lan his­sə­si isə ma­ğa­ra­dan kə­nar­da məhv edi­lib. Bun­dan baş­qa, hər­bi təy­yav­rə­lər Zap­da­kı PKK ter­ror təş­ki­la­tı­nın ob­yekt­lə­ri­nə də zər­bə en­di­rib. ucnoqta
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Güneyli fəal Salar Tahir Əfşar Urmu həbsxanasına qayıdıb

2021-06-20

gun az article

Xoyda əməliyyat: Külli miqdarda heroin aşkar edilib

2021-06-19

gun az article

“Tikantəpə Birlik Səsi” seçki qrupu şəhər şurası seçkilərini qazandı

2021-06-19

gun az article

Güney Azərbaycanda koronavirusdan öllənlərin sayı açıqlandı

2021-06-19

gun az article

Urmu gölünün quruması barədə yenidən xəbərdarlıq edilib

2021-06-19

gun az article

Edama məhkum olunan azərbaycanlı alim Əhməd Rza Cəlalinin yeri dəyişdirilib-Vəkilindən açıqlama

2021-06-19

gun az article

"İranda əhalinin yalnız 22% -i seçkilərə qatılıb"- Sorğunun nəticələri açıqlandı

2021-06-19

gun az article

"Urmu Birlik Səsi” koalisiyası şəhər şuraları seçkilərində qalib gəldi

2021-06-19

gun az article

Urmuda seçki məntəqələrində qarşıdurma baş verib-VİDEO

2021-06-19

gun az article

İranda seçki: "Prezident seçimləri iqtisadi böhran və nüvə gərginliyi fonunda keçirilir"

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021-Azadlıq səsi: Seçki biabırçılıqı

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021: Körpü: Batı Azərbaycanda şəhər şura seçkiləri

2021-06-19

gun az article

İran Zəngəzurda iki tunel tikməyi planlaşdırır

2021-06-18

gun az article

İranda silahlı insident: Qaşqay türkü hücuma məruz qaldı-FOTO

2021-06-18

gun az article

Gilanda həbslər olub: "Seçkini pozmaq" ittihamı ilə 27 nəfər saxlanılıb

2021-06-18

gun az article

Güney Azərbaycanın Şəbistər mahalında seçkilər dayandırıldı

2021-06-18

gun az article

Mərənddə siyasi məhbus Əlirza Fərşiyə dəstək şüarları yazılıb

2021-06-18

gun az article

İranda prezident seçkiləri: Səsvermə sönük keçir-VİDEO

2021-06-18

gun az article

Tanınmış araşdırmaçı Brenda Şaffer Xudafərin körpüsünü ziyarət edib

2021-06-18

gun az article

Beynəlxalq Əfv Təşkilatı: "İbrahim Rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır"

2021-06-18