Serj Sər­kis­yan Ab­dul­la Gü­lü Er­mə­nis­ta­na də­vət edə­cək

2008-06-24 20:07

Serj Sər­kis­yan Ab­dul­la Gü­lü Er­mə­nis­ta­na də­vət edə­cək Qar­şı­laş­ma sent­yabr ayın­da İrə­van­da ola­caq "Tür­ki­yə ilə mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sı mə­sə­lə­sin­də Er­mə­nis­ta­nın möv­qe­yi ay­dın­dır: XXI əsr­də qon­şu öl­kə­lər ara­sın­d

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Serj Sər­kis­yan Ab­dul­la Gü­lü Er­mə­nis­ta­na də­vət edə­cək Qar­şı­laş­ma sent­yabr ayın­da İrə­van­da ola­caq "Tür­ki­yə ilə mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sı mə­sə­lə­sin­də Er­mə­nis­ta­nın möv­qe­yi ay­dın­dır: XXI əsr­də qon­şu öl­kə­lər ara­sın­da sər­həd­lər qa­pa­lı ol­ma­ma­lı­dır". APA-nın "Pa­nar­me­ni­an"a is­ti­na­dən ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə, bu söz­lə­ri Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sər­kis­yan Mosk­va­da Ru­si­ya­da­kı er­mə­ni ic­ma­sı­nın təm­sil­çi­lə­ri ilə gö­rü­şün­də de­yib. S. Sər­kis­yan Tür­ki­yə tə­rə­fi­nin ta­ri­xi ha­di­sə­lə­rin araş­dı­rıl­ma­sı üçün bir­gə ko­mis­si­ya ya­ra­dıl­ma­sı­nı tək­lif et­di­yi­ni xa­tır­la­da­raq bu­nun əley­hi­nə ol­ma­dıq­la­rı­nı söy­lə­yib: "An­caq bir şərt­lə ki, öl­kə­lə­ri­miz ara­sın­da sər­həd­lər açıq ol­sun. Əks təq­dir­də, be­lə bir ko­mis­si­ya və­ziy­yət­dən sui-is­ti­fa­də və mə­sə­lə­nin uzun il­lər uza­dıl­ma­sı va­si­tə­si­nə çev­ri­lə bi­lər". S. Sər­kis­yan ya­xın gə­lə­cək­də Tür­ki­yə ilə mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də ye­ni ad­dım­lar ata­ca­ğı­nı da bil­di­rib. O, Tür­ki­yə pre­zi­den­ti Ab­dul­la Gü­lü iki öl­kə mil­li fut­bol ko­man­da­la­rı­nın dün­ya çem­pio­na­tı­nın seç­mə mər­hə­lə­si çər­çi­və­sin­də ke­çi­rə­cək­lə­ri ilk mat­ça də­vət edə­cə­yi­ni açıq­la­yıb. Qar­şı­laş­ma sent­yabr ayın­da İrə­van­da ola­caq. sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV June.20.2021: HƏFTƏ SONU 1-Cİ BÖLÜM

2021-06-21

gun az article

Tikantəpədə saxtakarlıq: Kürd mənşəli nümayəndənin hərəkəti əhalini qəzəbləndirdi

2021-06-21

gun az article

Amerika mətbuatı güneyli siyasi məhbuslardan yazdı

2021-06-21

gun az article

Tehranın “Persopolis” klubu "Traxtur"un baş məşqçisini məhkəməyə verib

2021-06-21

gun az article

Şərqi Azərbaycanın ölüm saçan yolları: İnsan tələfatı ilə nəticələnən qəzaların sayı açıqlandı

2021-06-21

gun az article

Təbrizli atlet Qazaxıstanda beynəlxalq yarışın qalıbı olub

2021-06-21

gun az article

Təbrizli ixtiraçı beynəlxalq mükafat aldı

2021-06-21

gun az article

"O təbrizlidir, söz anlamaz"-İranın rəsmi televiziyası azərbaycanlıları təhqir etdi

2021-06-21

gun az article

Urmu gölünün səviyyəsi yenə azalıb

2021-06-21

gun az article

Güneyli fəal Salar Tahir Əfşar Urmu həbsxanasına qayıdıb

2021-06-20

gun az article

Xoyda əməliyyat: Külli miqdarda heroin aşkar edilib

2021-06-19

gun az article

“Tikantəpə Birlik Səsi” seçki qrupu şəhər şurası seçkilərini qazandı

2021-06-19

gun az article

Güney Azərbaycanda koronavirusdan öllənlərin sayı açıqlandı

2021-06-19

gun az article

Urmu gölünün quruması barədə yenidən xəbərdarlıq edilib

2021-06-19

gun az article

Edama məhkum olunan azərbaycanlı alim Əhməd Rza Cəlalinin yeri dəyişdirilib-Vəkilindən açıqlama

2021-06-19

gun az article

"İranda əhalinin yalnız 22% -i seçkilərə qatılıb"- Sorğunun nəticələri açıqlandı

2021-06-19

gun az article

"Urmu Birlik Səsi” koalisiyası şəhər şuraları seçkilərində qalib gəldi

2021-06-19

gun az article

Urmuda seçki məntəqələrində qarşıdurma baş verib-VİDEO

2021-06-19

gun az article

İranda seçki: "Prezident seçimləri iqtisadi böhran və nüvə gərginliyi fonunda keçirilir"

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021-Azadlıq səsi: Seçki biabırçılıqı

2021-06-19