Tür­ki­yə­nin se­vin­ci Azər­bay­ca­nın da se­vin­ci­dir

2008-06-24 20:05

Tür­ki­yə­nin se­vin­ci Azər­bay­ca­nın da se­vin­ci­dir Tür­ki­yə sə­fir­li­yi azər­bay­can­lı azar­keş­lə­rə min­nət­dar­lı­ğı­nı bil­di­rir AV­RO-2008 fut­bol çem­pio­na­tın­da azər­bay­can­lı azar­keş­lə­rin Tür­ki­yə mil­li fut­bol ko­man­da­sı­nın y

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Tür­ki­yə­nin se­vin­ci Azər­bay­ca­nın da se­vin­ci­dir Tür­ki­yə sə­fir­li­yi azər­bay­can­lı azar­keş­lə­rə min­nət­dar­lı­ğı­nı bil­di­rir AV­RO-2008 fut­bol çem­pio­na­tın­da azər­bay­can­lı azar­keş­lə­rin Tür­ki­yə mil­li fut­bol ko­man­da­sı­nın ya­rım­fi­na­la və­si­qə qa­zan­ma­sı­nı bay­ram ki­mi qeyd et­mə­si və Ba­kı kü­çə­lə­rin­də təm­tə­raq­lı şən­lik­lə­rin ke­çi­ril­mə­si Tür­ki­yə­nin Azər­bay­can­da­kı sə­fir­li­yi tə­rə­fin­dən müs­bət qar­şı­la­nıb. Dü­nən sə­fir­lik bu­nun­la bağ­lı açıq­la­ma ya­yıb. Sə­fir­lik­dən bil­di­ri­lib ki, Tür­ki­yə mil­li­si­nin qə­lə­bə­si­ni bay­ram ki­mi qeyd edən azər­bay­can­lı azar­keş­lə­rin bu ad­dı­mı sə­fir Hu­lu­si Kı­lıc və sə­fir­li­yin əmək­daş­la­rı üçün gö­zəl tə­sir ba­ğış­la­yıb. "Oyun ba­şa çat­dıq­dan son­ra Ba­kı kü­çə­lə­rin­də hər iki döv­lə­tin bay­raq­la­rı­nın bir yer­də dal­ğa­lan­ma­sı bö­yük se­vinc və fəxr his­si ilə qar­şı­la­nıb. Ba­kı­nın ürə­yi­nin İs­tan­bul, An­ka­ra və di­gər türk şə­hər­lə­ri ilə ey­ni hə­yə­can­la dö­yün­mə­si ulu ön­dər Ata­tür­kün "Azər­bay­ca­nın se­vin­ci bi­zim se­vin­ci­miz, Azər­bay­ca­nın kə­də­ri bi­zim kə­də­ri­miz­dir" söz­lə­ri­ni ye­ni­dən xa­tır­lat­dı"- de­yə sə­fir­li­yin açıq­la­ma­sın­da bil­di­ri­lib. Həm­çi­nin bu ha­di­sə Tür­ki­yə­nin se­vin­ci­nin Azər­bay­ca­nın da se­vin­ci ol­ma­sı­nı bir da­ha təs­diq­lə­yib. Açıq­la­ma­da Tür­ki­yə mil­li­si­nin qə­lə­bə­si­ni bay­ram edən bü­tün Azər­bay­can türk­lə­ri­nə, elə­cə də pay­taxt­da bu ki­mi təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­mə­si­nə şə­ra­it ya­ra­dan in­san­la­ra min­nət­dar­lıq ək­si­ni ta­pıb. Vü­sa­lə sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV June.20.2021: HƏFTƏ SONU 1-Cİ BÖLÜM

2021-06-21

gun az article

Tikantəpədə saxtakarlıq: Kürd mənşəli nümayəndənin hərəkəti əhalini qəzəbləndirdi

2021-06-21

gun az article

Amerika mətbuatı güneyli siyasi məhbuslardan yazdı

2021-06-21

gun az article

Tehranın “Persopolis” klubu "Traxtur"un baş məşqçisini məhkəməyə verib

2021-06-21

gun az article

Şərqi Azərbaycanın ölüm saçan yolları: İnsan tələfatı ilə nəticələnən qəzaların sayı açıqlandı

2021-06-21

gun az article

Təbrizli atlet Qazaxıstanda beynəlxalq yarışın qalıbı olub

2021-06-21

gun az article

Təbrizli ixtiraçı beynəlxalq mükafat aldı

2021-06-21

gun az article

"O təbrizlidir, söz anlamaz"-İranın rəsmi televiziyası azərbaycanlıları təhqir etdi

2021-06-21

gun az article

Urmu gölünün səviyyəsi yenə azalıb

2021-06-21

gun az article

Güneyli fəal Salar Tahir Əfşar Urmu həbsxanasına qayıdıb

2021-06-20

gun az article

Xoyda əməliyyat: Külli miqdarda heroin aşkar edilib

2021-06-19

gun az article

“Tikantəpə Birlik Səsi” seçki qrupu şəhər şurası seçkilərini qazandı

2021-06-19

gun az article

Güney Azərbaycanda koronavirusdan öllənlərin sayı açıqlandı

2021-06-19

gun az article

Urmu gölünün quruması barədə yenidən xəbərdarlıq edilib

2021-06-19

gun az article

Edama məhkum olunan azərbaycanlı alim Əhməd Rza Cəlalinin yeri dəyişdirilib-Vəkilindən açıqlama

2021-06-19

gun az article

"İranda əhalinin yalnız 22% -i seçkilərə qatılıb"- Sorğunun nəticələri açıqlandı

2021-06-19

gun az article

"Urmu Birlik Səsi” koalisiyası şəhər şuraları seçkilərində qalib gəldi

2021-06-19

gun az article

Urmuda seçki məntəqələrində qarşıdurma baş verib-VİDEO

2021-06-19

gun az article

İranda seçki: "Prezident seçimləri iqtisadi böhran və nüvə gərginliyi fonunda keçirilir"

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021-Azadlıq səsi: Seçki biabırçılıqı

2021-06-19