حبس ، شلاق و جریمه نقدی؛ گزارش تکمیلی از احکام صادره علیه فعالین بازداشتی وقایع ۲ مرداد آذربایجان

۰۷.۰۹.۱۴۰۰, ۰۸:۴۴

در روز ۲ مردادماه‌ ۱۴۰۰ در شهرهای مختلف آذربایجان علی الخصوص در شهر تبریز جو امنیتی سنگینی حاکم شده بود علی رغم جو حاکم مردم شهر تبریز در اعتراض به تبعیض های سیستماتیک علیه ملت آذربایجان، تاراج‌ و غارت معادن‌ و منابع‌ زیر زمینی، از بین بردن منابع طبیعی و زیست محیطی و اظهار همدردی با ملت تحت‌ ستم‌ عرب الاهواز تجمعی شکل داده و شماری از فعالین‌ ملی مدنی آذربایجانی در تجمعات و اعتراضات‌ خیابانی و چند روز قبل و بعد از شروع اعتراضات نیز با ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با چشم بند و دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند.

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

در احکام صادر توسط دادگاه فعالین آذربایجانی به حبس ، شلاق و جریمه نقدی محکوم شده و شماری از فعالین همچنان منتظر صدور احکام هستند.

 

پرویز‌ سیابی گرجان‌ فعال ملی مدنی پیشکسوت آذربایجانی‌ ساکن اردبیل طی حکمی که از طرف شعبه اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی اردبیل به ریاست قاضی «وحید مهدوی راد» به صورت شفاهی دریافت نموده، مجموعا به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است آقای سیابی ۳ مرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۴ مرداد پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود. ایشان در تاریخ ۷ شهریور ماه‌ ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شده بود.

 

نادر صادقیان فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی رضا فروغی به اتهام "تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی" به ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و  در بخش دیگری از این پرونده که‌ از طرف شعبه اول دادگاه‌ انقلاب تبریز‌ به ریاست «قاضی حملبر» صادر شده است به چهار ماه حبس تعزیری محکوم‌ شده و با توجه‌ به ماده ۴۶ و تبصره الحاقی‌ ماده ۴۷ قانون‌ مجازات‌ اسلامی، به‌ مدت‌ ۴ سال تعلیق‌ شده است آقای صادقیان ۴ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این منتقل شده بود و در ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردیده بود.

 

محمد محمودی فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از یکسال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد آقای مردی در تاریخ ۴ مرداد۱۴۰۰ همراه با درگیری و ضرب و شتم بوده و آقای مردی از ناحیه سر و فک دچار آسیب دیدگی شده بودند.این فعال سپس در ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل گردیده و در تاریخ ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل  دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

 

یوسف سلحشور فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام "ترغيب و تحريک افراد به انجام اعمال خشونت آميز از طريق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی و انجام هياهو و جنجال موجب اخلال در نظم عمومی" مجموعا به دویست و دو میلیون ریال جزای نقدی و ۳۷ ضربه شلاق تعزیزی محکوم شد آقای سلحشور در تاریخ ۳ مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده و در تاریخ ۲۳  مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود

 

امیر ستاری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام "تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی" به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.دادگاه اجرای ۵۰ روز از مجازات حبس فوق الذکر را به مدت ۲ سال تعلیق نموده است. آقای ستاری ۳۱ تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این منتقل و در ۲۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکری تبریز آزاد گردید.

 

شاهین برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام "تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی" به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.دادگاه اجرای ۵۰ روز از مجازات حبس فوق الذکر را به مدت ۲ سال تعلیق نموده است. وی ۳۱تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این منتقل شده بود و در ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکری تبریز آزاد گردیده بود.

 

وحید ابهری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست رضا فروغی به اتهام " تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابرتی در فضای مجازی " به ۳ ماه حبس تعزیزی درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و تودیع ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.این فعال مدنی ۳۱ تیر سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این منتقل شده بود و در ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکری تبریز آزاد گردیده بود.

 

محمد مردی فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه  ۱۱۱ دادگاه کیفری دو تبریز شهر تبریز به ریاست رضا فروغی به اتهام " اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و شرکت در تجمعات اعتراضی غیر قانونی " به ۳ ماه حبس تعزیزی درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیزی محکوم شد آقای مردی در تاریخ ۴ مرداد۱۴۰۰ همراه با درگیری و ضرب و شتم بوده و آقای مردی از ناحیه سر و فک دچار آسیب دیدگی شده بودند.این فعال سپس در ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل گردیده و در تاریخ ۲۳ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل  دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود

 

یوسف پیرجانی و رضا مقدسی فعالین ملی مدنی آذربایجانی ساکن شهرستان خوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام " تبلیغ علیه نظام " به ۳ماه حبس تعزیری محکوم شدند.این فعالین آذربایجانی ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۵ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردیده بودند.

 

شهروز برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز از اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" و "تمرد نسبت به مأمورین نیروی انتظامی از طریق درگیری با آنها" تبرئه و با اتهام وارده  "ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی مظلوم ینگی" به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.آقای برزگر ۲ مرداد ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۹ مرداد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردیده بود

 

فرزاد ولی اسکویی و امیر محمد تدین فعالین ملی مدنی آذربایجانی با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیایو و شرکت در تجمعات غیر قانونی‌ در بازپرسی شعبه‌ ۱۵ دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تبریز تفهیم اتهام و قرار جلب به دادرسی بر علیه شان صادر شده بودند، طی حکمی از سوی دادستان بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحت قرار تعلیق تعقیب توأم با قرار نظارت قضایی، "به مدت یک هفته به حفظ حدیث در مسجد محله محکوم" شده اند.

 

جبار راهدار ، هادی افسری ، غلامحسین قرجه داغی ، پویا خدایی ، شایان تقوی ، یاشار کاظمی ، عارف مراد پور ، ابولفضل کرامتی ، حسین یوسفی  و خانم ها اولدوز قاسمی ، منیره چمن گلزار فعالین ملی مدنی آذربایجانی توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر تبریز از اتهامات "انجام حرکات نامتعارف و هیاهو و جنجال منتهی به اخلال در نظم عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار و سلب آسایش امنیت از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی" تبرئه شدند . این فعالین ۲ مرداد، همزمان با برگزاری اعتراضات خیابانی در شهر تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیق قرار وثیقه آزاد شده بودند.

 

خانم منیره چمن گلزار که از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز حکم محکومیت صادر شده است و در نتیجه رسیدگی مجدد وجاهت قانونی نداشته به لحاظ  اعتبار امر مختوم بهاء به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.

 

رحیم ساسانی،یاشار پیری، سعدالله ساسانی، محسن عباسپور و محمد پورعلی ۵ فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز ۳۱ مرداد‌ ماه ۱۴۰۰ حوالی ساعت ۲۲:۰۰ در شهر خواجه واقع در ۲۰ کیلومتری شهر تبریز دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهرستان تبریز و تفتیش و بررسی ماشین در ساعت ۷:۰۰ صبح ۱ مرداد ۱۴۰۰ پس از ضبط گوشی های همراه شان آزاد شده بودند.

 

اشکان‌ سعادت مهر و اکبر قلیزاده ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در خیابان‌ عطایی‌ شهر اورمیه توسط نیروهای‌ امنیتی‌ بازداشت‌ و‌ بعد‌ از چند‌ ساعت‌ بازجویی در اداره‌ اطلاعات‌ اورمیه «دوْققوز پیلله» حوالی‌ ساعت ۲۳:۳۰ آزاد گردیده بودند.

 

صمد‌ لادوندی فعال ملی مدنی آذربایجانی ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در اعتراضات خیابانی در شهر تبریز بازداشت و بعد از چند ساعت بازجویی موقتا آزاد شده است.

 

شنبه‌ ۲ مرداد ۱۴۰۰ صفحه منتسب به کریم اسماعیل زاده معروف به «کریم بوکسور»  اطلاع داده بود که‌ وی به اداره اطلاعات تبریز‌ فراخوانده‌ شده است‌ و‌ نیز خبری از وضعیت‌ ایشان‌ در دسترس‌ نبود.که بعد از یک روز بازداشت وی مورد تایید نزدیکان قرار گرفته و سپس ایشان‌ نیز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ پس از انتقال به شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد تا لحظه تنظیم این گزارش از آخرین وضعیت پرونده وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست

 

داود رحیمی شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در اعتراضات‌ خیابانی در شهر تبریز‌ توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌ شده بود.از دلایل بازداشت این فعال آذربایجانی اطلاع دقیقی نیز در دست نبود.

 

صفحه منتسب به جمعیت‌ حقوق بشر ارک اطلاع داد که‌ این فعال آذربایجانی سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است تا لحظه تنظیم این گزارش از آخرین وضعیت پرونده وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

 

سیامک‌ کوشی ۲ مرداد توسط وزارت اطلاعات بازداشت‌ و پس از چند‌ ساعت بازجویی آزاد و مجددا‌ توسط اداره اطلاعات سپاه بازداشت‌ و به مکان نا‌ معلومی انتقال داده شده بود. دوشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد تا لحظه تنظیم این گزارش از آخرین وضعیت پرونده وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

 

مجتبی‌ عبدلی این فعال آذربایجانی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در شهر بستان آباد «تبریز» بازداشت شده بود تا لحظه تنظیم این گزارش از آخرین وضعیت پرونده وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست

 

بنا به اظهارات برخی از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد ۱۴۰۰ ،تعداد افراد بازداشتی تنها در شهر تبریز بیش از ۱۵۰ تن بوده است.

 

گوناز تی وی

E

 

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

افزایش مناطق قرمز کرونایی آذربایجان‌ شرقی به ۶ شهرستان

۱۴۰۱-۰۵-۱۹

gun az article

بسته نظامی جدید آمریکا برای اوکراین

۱۴۰۱-۰۵-۱۹

gun az article

افتتاحیه مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با حضور علی اف

۱۴۰۱-۰۵-۱۹

gun az article

سفارت روسیه: ماهواره خیام ساخت روسیه است ایران فقط سفارش دهنده بوده

۱۴۰۱-۰۵-۱۹

gun az article

انفجارهای مهیب در پایگاه نظامی روسیه در کریمه

۱۴۰۱-۰۵-۱۹

gun az article

تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع ارتش آذربایجان

۱۴۰۱-۰۵-۱۸

gun az article

اتحادیه اروپا «متن نهایی» توافق هسته‌ای با ایران را ارائه کرد

۱۴۰۱-۰۵-۱۸

gun az article

سفر وزیر امور خارجه آذربایجان به ترکیه

۱۴۰۱-۰۵-۱۷

gun az article

رقابت مسئولان حکومت برای فرستادن فرزندانشان به خارج

۱۴۰۱-۰۵-۱۷

gun az article

در کشور آفریقایی اسکی می‌کنند در اروپا از گرما عرق می‌‌ریزند

۱۴۰۱-۰۵-۱۷

gun az article

صادرات ترکیه به آلمان رکورد شکست

۱۴۰۱-۰۵-۱۷

gun az article

اسرائیل رهبران گروه فلسطینی «جهاد» در ایران، سوریه و لبنان را تهدید کرد

۱۴۰۱-۰۵-۱۶

gun az article

حضور بی‌سابقه نظامی چین در مرزهای تایوان

۱۴۰۱-۰۵-۱۶

gun az article

مشاور زلنسکی: روسیه شروع به استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین کرده است

۱۴۰۱-۰۵-۱۶

gun az article

وال‌استریت ژورنال: ایران خواهان توقف تحقیقات آژانس از فعالیت‌های اتمی گذشته است

۱۴۰۱-۰۵-۱۵

gun az article

همبستگی و هماهنگی در مبارزه با تروریسم در سوریه؛ محور بیانیه مشترک اردوغان و پوتین

۱۴۰۱-۰۵-۱۵

gun az article

حمله به سفارت آذربایجان در لندن: طرح شعارهای فارسی علیه دولت آذربایجان + ویدئو

۱۴۰۱-۰۵-۱۴

gun az article

حمله عوامل تروریستی ایران به سفارت آذربایجان در لندن

۱۴۰۱-۰۵-۱۴

gun az article

بیش از ۹۰ درصد خودروهای سرقتی ساخت داخل هستند

۱۴۰۱-۰۵-۱۴

gun az article

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان: پاسخ مناسبی به ارمنستان دادیم

۱۴۰۱-۰۵-۱۳