آخرین خبرها

۱میلیون و۷۰۰هزار زن سرپرست خانوار زیر خط فقر هستند

۱۴۰۱.۰۵.۲۳, ۰۹:۱۸
۱میلیون و۷۰۰هزار زن سرپرست خانوار زیر خط فقر هستند

Gunaz.tv

با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، در شرایط کنونی حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند.

 

مطابق آخرین آمار ارائه شده توسط مریم السادات میرمالک ثانی، مدیرکل وقت دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۰ که البته با استناد به گزارشات این وزارتخانه در سال ۹۷ بیان شد، تعداد خانوارهای زن سرپرست زیر خط فقر در ایران در مناطق شهری ۲.۷ برابر خانوارهای مردسرپرست و در مناطق روستایی ۳.۱ برابر خانوارهای مردسرپرست زیر خط فقر است.

 

مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. گزارشات وزارت رفاه در سال ۹۷ از این حکایت داشت که در آن زمان، حدود ۳۳ درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران زیر خط فقر قرار داشتند، اما با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بعید نیست که در شرایط کنونی حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست ایران معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند.

 

نکته مهم دیگر این که مطابق آمارهای رسمی، از حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران، در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. حال اگر فرض کنیم به جای یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، عملا تمام یک میلیون و ۷۰۰ هزار زن سرپرست خانوار زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته باشند، بازهم عملا هیچ تفاوتی در وضعیت معیشتی این زنان ایجاد نمی شود، زیرا مستمری ماهانه کمیته امداد و بهزیستی بسته به بعد خانوار ماهانه بین ۴۲۰ تا یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است که عملا نمی تواند دردی از مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنها دوا کند

 

گوناز تی وی

E.Y

اخبار منتخب