نصب بنر اعتراضی در اردبیل؛ تبعیض اقتصادی علیه ملت آذربایجان را متوقف کنید + فیلم

۱۴۰۰.۱۰.۱۸, ۰۹:۰۰
نصب بنر اعتراضی در اردبیل؛ تبعیض اقتصادی علیه ملت آذربایجان را متوقف کنید + فیلم

Gunaz.tv

"افزایش‌ ظالمانه‌ قیمت ها‌، توسط رژیم فاسد و تورک ستیز همه‌ اقشار ملت‌ آزربایجان‌ بویژه‌ کارگران‌ و‌ مستضعفان را تحت‌ فشار مالی‌ و‌ اجتماعی‌ شدید‌ قرار داده‌ است.

آزربایجانین‌ میللی‌ حرکتی_ اردبیل"

مضمون متن‌ بنر‌ اعتراضی است‌ که‌ توسط فعالین‌‌ ملی مدنی‌ آزربایجان جنوبی‌ در‌ یکی‌ از‌ پارکهای‌ اردبیل‌ نصب‌ گردیده‌ است.

 

افزایش نجومی هزینه‌ها و عدم تناسب آن با درآمدها در ایران طی سال اخیر فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده و بستن مالیاتهای سنگین به صورت مستقیم و غیر مستقیم  از سوی دولت مرکزی بر کسب و کار و مشاغل و مصارف در آزربایجان، ملت آزربایجان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

 

 

 

گوناز تی وی

SH.A

اخبار منتخب