آخرین خبرها

اهتزاز پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی در مهاباد

۱۴۰۱.۰۹.۰۴, ۱۲:۱۶
اهتزاز پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی در مهاباد

Gunaz.tv

فعالین حرکت ملی آزربایجان پرچم مبارزاتی حرکت ملی آزربایجان را در مرکز مهاباد به اهتزاز در آوردند.

 

 

گوناز تی و ی

E.Y

اخبار منتخب