مصاحبه جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک با دکتر ماشاله رزمی در مقرر سازمان ملل متحد - ویدئو

۱۴۰۲.۰۱.۰۷, ۱۲:۲۹
مصاحبه جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک با دکتر ماشاله رزمی در مقرر سازمان ملل متحد - ویدئو

Gunaz.tv

همزمان با ۵۲مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو جمعیت حقوق بشر ارک کنفرانسی با موضوع اقلیت های ملی در ایران برگزار کرد.

 

این کنفرانس به ریاست دکتر ژاله تبریزی مدیر جمعیت ارک و با حضور پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران برگزار شد.

 

در جریان کنفرانس جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک در مقرسازمان ملل متحد، گروه رسانه ای جمعیت ارک با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، دیگر سخنرانان و شرکت کنندگان در کنفرانس مصاحبه هایی انجام داد.

 

ویدئوی ذیل مصاحبه با دکتر ماشاله رزمی در مورد کنفرانس جمعیت ارک در مقرر سازمان ملل متحد در ژنو می باشد:

گوناز تی وی
M.S

اخبار منتخب