آخرین خبرها

سه تن از فعالین بازداشت شده در پل میانگذر دریاچه ارومیه آزاد شدند

۱۴۰۱.۰۶.۲۷, ۰۸:۲۱
سه تن از فعالین بازداشت شده در پل میانگذر دریاچه ارومیه آزاد شدند

Gunaz.tv

به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، این فعالین پس از آنکه امروز به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جهت تفهیم اتهام منتقل شده اند، بازپرس شعبه مذکور پس از مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات فعالین دستور آزادی بی قید و شرط آنها را صادر کرده است.

 

بنا به اطلاع نزدیکان، آقایان حاجی‌محمدی، روانی و اسکندری در بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان اورمیه (دوققوز پیلله) مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.

 

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان دیروز شنبه با حضور در کنار دریاچه اورمیه با در دست داشتن پارچه نوشته ای اعتراض خود را نسبت به وضعیت بحرانی دریاچه‌ اورمیه‌ اعلام کرده اند. در‌ جریان‌ این تجمع‌ تعدادی از‌ فعالین‌ حرکت ملی‌ آذربایجان‌ بازداشت‌ شده‌ و‌ تا‌ لحظه‌ تنظیم‌ این‌ خبر‌ از‌ وضعیت‌ و‌ تعداد دیگر بازداشت‌ شده‌ گان‌ اطلاع‌ دقیقی‌ در‌ دسترس‌ نیست.

 

گوناز تی وی

SH.A

اخبار منتخب

Most Read