آخرین خبرها

دیدار جمعی از فعالین‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ با علی رضی‌زاده نادارلی

۱۴۰۳.۰۲.۱۹, ۰۷:۰۲
دیدار جمعی از فعالین‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ با علی رضی‌زاده نادارلی

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان روز‌ سه‌ شنبه‌ ۱۸ اردیبهشت ماه‌ ۱۴۰۳ با علی رضی زاده نادارلی فعال حرکت ملی آذربایجان‌ که‌ با تودیع وثیقه یک‌میلیارد تومانی از زندان‌ اوین‌ به‌ مرخصی ۳روزه‌ اعزام‌ شده است دیدار‌ و گفتگو کرده‌ اند.

Gunaz.tv

به گزارش‌ "صفحه‌ اطلاع‌ رسانی عباس لسانی"، فعالین‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌که در منزل آقای رضی زاده در تهران‌ با ایشان دیدار کرده‌‌اند در خصوص وضعیت ایشان و شرایط زندان و دیگر محبوسین ملی در زندان اوین به گفتگو‌ پرداخته‌اند.

 

علی رضی زاده نادرلی فعال مدنی ساکن تهران روز ۷ آبان ۱۴۰۲، جهت تحمل محکومیت یکسال حبس خویش توسط تعدادی از فعالین ملی آذربایجانی بدرقه و راهی زندان اوین و به قرنطینه اندرزگاه یک زندان اوین منتقل گردیده بود.

 

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم محکومیت ۲سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه‌ و خروج از کشور، آقای رضی زاده نادارلی را تایید و یکسال از حکم مذکور را به مدت ۵سال به حالت تعلیق درآورده بود.

 

این فعال مدنی آذربایجانی به اتهام «عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعزیزی و مجازات های تکمیلی و ۲ سال منع عضویت در گروه و خروج از کشور محکوم شده بود.

 

در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران آمده بود: «... بدلیل ایجاد صفحه در اینستاگرام در زمینه ترویج تفکرات قومی و پانترکی و حمایت از جریانات تجزیه طلبی و انتشار ویدیویی در حمایت از محکومین ضد امنیتی پان ترکی و گاماج و عباس لسانی و لطیف حسنی و ابراهیم نوری و... و دیگر شواهد و قرائن و اظهارات و اقرار صریح و ضمنی متهم  با استناد به ماده ۴٩٩ قانون تعزیرات به دو سال حبس  تعزیری و مجازات تکمیلی دو سال منع عضویت در گروهها و خروج از کشور محکوم می نماید

 

علی رضی‌زاده نادارلی پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۱، طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت نموده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی مذکور در شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳تهران حاضر و پس از تفهیم اتهام پرونده‌ای مذکور علیه ایشان مفتوح گردیده بود.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read