آخرین خبرها

علی‌اف از پهپادهای جدید آکینجی ارتش آذربایجان بازدید کرد

۱۴۰۲.۱۱.۲۱, ۰۷:۳۲
علی‌اف از پهپادهای جدید آکینجی ارتش آذربایجان بازدید کرد

رئیس جمهور آذربایجان همراه با سلجوق بایراکتار رئیس هیات مدیره شرکت بایکار از پهپادهای جدید تهاجمی آکینجی ارتش این کشور بازدید کرد

Gunaz.tv

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان همراه با سلجوق بایراکتار رئیس هیات مدیره شرکت بایکار از پهپادهای جدید تهاجمی آکینجی ارتش این کشور بازدید کرد.

 

علی‌اف طی بازدید از مرکز کنترل پهپادی ارتش آذربایجان به تماشای پرواز پهپادهای تهاجمی آکینجی پرداخت.

 

همچنین سلجوق بایراکتار رئیس هیات مدیره شرکت بایکار نیز اطلاعاتی درباره پهپادهای جدید و مرکز کنترل پهپادی ارتش آذربایجان به الهام علی‌اف ارائه کرد.

ت.ر.ت

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read