آخرین خبرها

برگزاری‌ نمایشگاه‌ نقاشی (طراحی) مرتضی‌ پروین‌ در‌ زندان‌ اوین

۱۴۰۳.۰۲.۱۳, ۰۷:۰۳
برگزاری‌ نمایشگاه‌ نقاشی (طراحی) مرتضی‌ پروین‌ در‌ زندان‌ اوین

مرتضی‌ پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ روز‌ چهارشنبه‌ ۱۲ اردیبهشت‌‌ ماه‌ ۱۴۰۳ طی‌ تماسی‌ که با‌ نزدیکان‌ خود‌ داشته‌ از‌ برگزاری نمایشگاه‌ طراحی‌ با‌ عنوان «لکه‌ی سفید‌» در زندان‌ اوین‌ خبر داده‌ است.‌

Gunaz.tv

به‌ گزارش‌ "صفحه‌ اطلاع رسانی‌ عباس‌ لسانی"، مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ حوزه‌ی‌ هنرهای تجسمی‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان از برگزاری‌ نمایشگاه‌ نقاشی «طراحی‌» انفرادی خود‌ با‌ موضوع‌ لکه‌ ی‌ سفید‌ به‌ مناسبت‌ روز‌ جهانی‌ کارگر‌، روز‌ معلم‌ و‌ حمایت‌ از زنان‌ معترض‌ به‌ حجاب‌ اجباری‌ در ایران با‌ بیش‌ از‌ ۴۰ اثر طراحی شده در اندرزگاه‌ ۴ سالن‌ ۳ زندان‌ اوین‌ خبر داده‌ است.

 

این نمایشگاه‌ که‌ با‌ استقبال‌ بیشتر‌ همبندان‌ و‌ دیگر زندانیان‌ محبوس‌ در‌ زندان‌ اوین رو‌ به‌ رو‌ شده‌ است، به‌ مدت‌ ۲ ساعت‌ از ساعت‌ ۱۶ تا‌ ۱۸ در اندرزگاه‌ ۴ زندان‌ اوین‌ در حمایت‌ از روز‌ جهانی‌ کارگر، روز معلم‌ و‌ زنان‌ مبارز‌ معترض به‌ حجاب‌ اجباری برگزار‌ شده است در ورودی‌ سالن ‌۳ اندرزگاه ۴ با‌ متن‌ تبریک‌ یکم ماه می روز‌ جهانی‌ کارگر‌، روز‌ معلم‌ و‌ زنان‌ معترض به حجاب اجباری نصب  شده است.

 

این فعال آذربایجانی با گذشت بیش از ۸۵ روز از بازداشت غیر قانونی‌ توسط‌ نیروهای‌ اطلاعاتی، با دخالت نهادهای امنیتی و کارشکنی مسئولین قضایی تاکنون‌ از خدمات‌ تخصصی‌ درمان‌ با‌ وجود‌ کمر‌ دیسک شدید، دسترسی به وکیل محروم مانده و بدون امکان تودیع قرار وثیقه و آزادی موقت در زندان اوین در بازداشت به سر می برد.

 

طی روزهای۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، آیدا صدیقی، فاطمه آتشی، سهیلا اصغری، مرتضی پروین جدا، ودود اسدی، سالار طاهر افشار، سعید جمال زاده، باقر حاجی زاده، آیاز سیف خواه، سعید مینایی، کمال نوری، آراز امان، طاهر نقوی، سعید دوستان، سلیمان «آیدین» محمدی، کرم مردانه و عبدالله واحدی در شهرهای اردبیل، خیاو «مشگین‌ شهر»، رشت، اورمیه، تبریز، اسلامشهر تهران، کرج و آستارا، توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بودند.

 

که تا لحظه تنظیم خبر آقایان ودود اسدی، سالار طاهر افشار، آیدین محمدی، عبدالله‌ واحدی، سعید مینایی و سعید دوستان با تودیع قرار وثیقه به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده اند.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read