آخرین خبرها

شعار «آذربایجان‌ قیزلاری» با حضور دختران شهرهای مختلف آذربایجان در ورزشگاه سهند سرداده شد

۱۴۰۳.۰۱.۲۵, ۰۷:۵۰
شعار «آذربایجان‌ قیزلاری» با حضور دختران شهرهای مختلف آذربایجان در ورزشگاه سهند سرداده شد

 خیل‌ عظیمی از‌ دختران‌ آذربایجانی‌ با حضور در ورزشگاه سهند تبریز در جریان بازی تیراختور آذربایجان و ذوب آهن اصفهان تیم‌ محبوبشان را تشویق کردند.

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، روز‌ جمعه ۲۴ فروردین‌ ماه‌ ۱۴۰۳ تیم‌ تیراختور‌ آذربایجان‌ که‌ در‌ ورزشگاه‌ سهند‌ تبریز‌ به‌ مصاف‌ ذوب‌ آهن‌ اصفهان‌ رفته است‌ شاهد حضور‌ صدها دختر آذربایجانی‌ هوادار‌ تیم تیراختور‌ که‌ از‌ شهرهای‌ مختلف‌ آذربایجان‌ آمده‌ اند شده‌ است.

 

دختران‌ آذربایجانی‌ که‌ از‌ شهرهای‌ مختلف‌ آذربایجان‌ از‌ جمله: تبریز، اورمیه، اردبیل، زنگان، همدان، قزوین ، کرج و... با سنگ‌ اندازی و‌ ممانعت‌ های‌ مسئولین‌ خود‌ را‌ به‌ ورزشگاه‌ سهند‌ تبریز‌ رسانده‌ اند‌.

 

تماشاگران علاوه بر شعارهای همیشگی از جمله شعارهایی در خصوص حق تحصیل به زبان مادری شعار «آذربایجان‌ قیزلاری، گؤیلرین‌ اولدوزلاری‌» از طرف طرفداران‌ تیراختور‌ آذربایجان در استقبال‌ از بانوان‌ آذربایجانی‌ سر‌ داده‌ شده‌ است. لینک ویدئو

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read