آخرین خبرها

نصب و توزیع صدها تراکت‌ در تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه

۱۴۰۳.۰۲.۰۳, ۰۹:۰۲
نصب و توزیع صدها تراکت‌ در تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه

فعالین حرکت ملی آذربایجان دیروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه‌ ۱۴۰۳ اقدام به چاپ و نصب صدها‌ تراکت رنگی در سطح شهر و محلات تبریز نمودند.

Gunaz.tv

به‌ گزارش "صفحه‌ اطلاع‌ رسانی عباس لسانی"، در تراکت هایی که با عنوان اورمولو شنبه لر منتشر شده است «اورمو آراز اوچون - گله جک اوچون- آذربایجان اوچون- معدن لریمیز اوچون» عناوین‌ متن‌ نوشته‌ باعنوان BiRLƏŞƏk# (بیرلَشَک) بر خیابان‌ ها‌ و‌ دیوارهای‌ شهر‌ تبریز توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ نقش‌ بسته‌ است.

 

با توجه به ممنوعیت امکان چاپ و انتشار روزنامه، مجلات و ...با مفاهیم سیاسی ملی برای تورکهای آذربایجان در ایران دیوارنویسی، توزیع و نصب پوستر و تراکت از روشهای فعالین حرکت ملی آذربایجان برای آگاهی دادن به ملت آذربایجان می باشد، که طی سالهای اخیر بر گستره ی آن افزوده شده است.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read