آخرین خبرها

در دومین روز اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز ، کارخانه تا بعد از انتخابات تعطیل شد

۱۴۰۲.۱۲.۰۹, ۱۰:۲۳
در دومین روز اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز ، کارخانه تا بعد از انتخابات تعطیل شد

در حالیکه کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز دیروز سه شنبه برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند که به دستور مدیران سپاهی کارخانه، این واحد تا بعد از انتخابات تعطیل شد.

Gunaz.tv

کارگران ماشین سازی تبریز، در اعتراض به عدم  اجرای قانون طبقه بندی مشاغل توسط مدیران کارخانه، رانت بازی و گماردن مدیران حکومتی و فاقد تخصص در مجموعه، دست به اعتصاب زده اند. دیروز در حالی اعتصاب این کارگران آذربایجانی وارد دومین روز خود شد که مدیران سپاهی کارخانه از ترس درز اخبار اعتصاب به خارج از کارخانه در زمان انتخابات و عواقب آن، این واحد را تا بعد از انتخابات تعطیل کردند.

 

مدیران حکومتی، با پیش گرفتن متد برده‌داری نوین، کارگران آذربایجانی را از ابتدایی ترین حقوق صنفی خود محروم کرده اند و با امنیتی کردن فضای کارخانه ها‌، کارگران را به پلیس امنیت و اداره اطلاعات می‌کشانند.

 

لازم به ذکر است که کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز اعلام کرده‌اند تا زمانی که تمام خواسته‌هایشان از طرف مدیران کارخانه پذیرفته نشود، همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. این کارگران آذربایجانی پیشتر نیز دست به اعتصاب زده بودند که با وعده های مسئولان به سر کار بازگشتند اما درخواست هایشان محقق نشد.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read