آخرین خبرها

علی رضی‌زاده نادارلی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

۱۴۰۳.۰۲.۲۳, ۰۷:۰۳
علی رضی‌زاده نادارلی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

علی رضی زاده نادارلی فعال حرکت ملی آذربایجان روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت.

Gunaz.tv

به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، این فعال حرکت ملی که دوران محکومیت یکساله خویش را در بند ۸ زندان اوین (تهران) سپری میکرد روز ۱۷ اردیبهشت سال جاری با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به مدت ۳ روز به مرخصی اعزام گردیده بود.

 

پیشتر این فعال مدنی ساکن تهران روز ۷ آبان ۱۴۰۲، جهت تحمل محکومیت یکسال حبس خویش توسط تعدادی از فعالین ملی آذربایجانی بدرقه و راهی زندان اوین و به قرنطینه اندرزگاه یک زندان اوین منتقل گردیده بود.

 

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم محکومیت ۲سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه‌ و خروج از کشور، آقای رضی زاده نادارلی را تایید و یکسال از حکم مذکور را به مدت ۵سال به حالت تعلیق درآورده بود.

 

این فعال مدنی آذربایجانی به اتهام «عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعزیزی و مجازات های تکمیلی و ۲ سال منع عضویت در گروه و خروج از کشور محکوم شده بود.

 

در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران آمده بود: «... بدلیل ایجاد صفحه در اینستاگرام در زمینه ترویج تفکرات قومی و پانترکی و حمایت از جریانات تجزیه طلبی و انتشار ویدیویی در حمایت از محکومین ضد امنیتی پان ترکی و گاماج و عباس لسانی و لطیف حسنی و ابراهیم نوری و... و دیگر شواهد و قرائن و اظهارات و اقرار صریح و ضمنی متهم  با استناد به ماده ۴٩٩ قانون تعزیرات به دو سال حبس  تعزیری و مجازات تکمیلی دو سال منع عضویت در گروهها و خروج از کشور محکوم می نماید

 

علی رضی‌زاده نادارلی پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۱، طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت نموده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی مذکور در شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳تهران حاضر و پس از تفهیم اتهام پرونده‌ای مذکور علیه ایشان مفتوح گردیده بود.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read