آخرین خبرها

بی خبری از وضعیت دختران تورک قشقایی دستگیر شده توسط مزدوران امنیتی ایران

۱۴۰۱.۰۹.۱۵, ۰۹:۴۹
بی خبری از وضعیت دختران تورک قشقایی دستگیر شده توسط مزدوران امنیتی ایران

Gunaz.tv

سارا صفری راد، فاطمه صفری راد، غزل صفری راد و زهرا عطایی در اعتراضات جاری توسط نیروهای حکومتی ربوده شده اند.

 

بنا به گزارشها، اخیرا از سارا صفری راد یکی از ربوده شدگان، اعتراف اجباری در شبکه استانی شیراز پخش شده است. در فیلم اعتراف اجباری پخش شده در شبکه استانی شیراز چهره وی مشخص نیست . اما صدای وی از طرف نزدیکان سارا شناسایی شده است.

 

تنها نشانه از این دختران،  فیلم اعتراف اجباری در خبرگزاری استان شیراز است که چهره ی وی قابل تشخیص نیست اما خانواده از روی صدا تشخیص دادن که ساراست.

 

گوناز تیوی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read