آخرین خبرها

شهرستان خیاو(مشگین شهر)؛ "خشک شدن دریاچه اورمیه یعنی تبدیل آذربایجان به کویر نمک"

۱۴۰۲.۰۵.۰۸, ۰۷:۳۲
شهرستان خیاو(مشگین شهر)؛ "خشک شدن دریاچه اورمیه یعنی تبدیل آذربایجان به کویر نمک"

فعالین حرکت ملی آذربایجان روز شنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۲، با چاپ،توزیع و نصب گسترده اعلامیه در سطح خیاو (مشگین شهر)؛ در رابطه با فاجعه خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه و تبدیل آذربایجان به کویر نمک و سرزمین سوخته ضمن هشدار به ملت آذربایجان خواستار توجه بیش از پیش مردم به این مسئله گردیده و از پروژه خزنده و خطرناک شوونیزم فارس علیه ملت آذربایجان سخن به میان آورده اند.

Gunaz.tv

به گزارش صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، این اعلامیه که با عنوان جوانان حرکت ملی آذربایجان منتشر گردیده، پیش از این در تاریخ دوم و سوم و پنجم مردادماه ۱۴۰۲به ترتیب در شهر اورمیه ، اردبیل ، سولدوز(نقده) و خوی توزیع و نصب گردیده بود.

 

در قسمتی از متن اعلامیه مذکور با اشاره به سیاست‌ و پروژه خزنده و خطرناکی که هدف آن در یک قرن اخیر از سوی شوونیزم فارس نابودی آذربایجان بوده، آمده است: «ملت بزرگ آزربایجان، سیاست و پروژه خزنده و خطرناکی که بیش از یک قرن است بر علیه این ملت با هدف استحاله فرهنگی-زبانی، توسط نژادپرستان فارس در جریان است. در دهه های اخیر باتمام توان و ابزارهای هژمونیک تلاش خود را برای نابودی ماصدچندان نموده است.

دشمنان آزربایجان این جنایت علیه بشریت را با احداث سد بر تمامی رودخانه های منتهی به دریاچه، این نگین آزربایجان را در آستانه نابودی قرار داده اند تا به این وسیله به اهداف شوم و فاشیستی و ضد ملت تورک خود نائل آیند

تمامی کارشناسان اعم از حکومتی و مستقل به صراحت اذعان داشته‌اند که خشک شدن دریاچه اورمیه مساوی است با نابود شدن کشاورزی، ظهور سونامی سرطان خصوصا در کودکان و نابودی اکثر مولفه‌های حیاتی برای انسان و حتی حیوانات و تبدیل آزربایجان به کویر نمک و  غیر قابل سکونت که نتیجه ای جز کوچهای اجباری و تخلیه ی حداقل ۵ استان تورک‌نشین آزربایجان همراه با تلفات انسانی قابل توجه را در برنخواهد داشت

ملت بزرگ آزربایجان ابعاد و تبعات فاجعه بسیار بزرگتر و وسیعتر از آن است که بتوان در این چند سطر حتی بخش کوچکی از آنرا به قلم آورد

 

در قسمت دیگری از متن اعلامیه با اشاره به خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه آمده است:

«ما به عنوان فرزندان آزربایجان این آژیر را به صدا درآوردیم، باشد که اقلیت بی درد جامعه آزربایجان و اکثریت له شده در زیر فقر و فلاکت اقتصادی به خود آیند که سکوت در مقابل این نسل کشی عریان، خشک و تَر ملت آزربایجان را یکجا خواهد سوزاند و در بهترین شرایط به مهاجرت با خفت و خواری تن دادن به بردگی نوین در شهرهای فارس نشین که با چپاول سرزمینمان به بهشت تبدیل شده اند را تجربه خواهند نمود

 

در پایان اعلامیه که با امضای جوانان حرکت ملی آذربایجان منتشر گردیده، با ابراز امیدواری به آگاهی ملی روز افزون شهروندان آذربایجان گفته شده: «البته تاریخ نشان داده است که ملت آزربایجان از برهه های بسیار خطرناکتر از این نیز با سربلندی بیرون آمده است و مانند ققنوس سر از این خاکستر نیز بلند خواهد نمود و قیام عظیم و بی بدیل تاریخی خود را برای بقا رقم خواهد زد.»

 

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read