آخرین خبرها

برگزاری جلسه دادرسی ۶ تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در خداآفرین

۱۴۰۲.۰۴.۲۵, ۰۷:۱۵
برگزاری جلسه دادرسی ۶ تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در خداآفرین

جلسه دادرسی ۶ تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان به نامهای مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور روز شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ در شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان خداآفرین برگزار شد.

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، این فعالین حرکت ملی آذربایجان ساکن تبریز طی ابلاغیه‌ای که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت کرده بودند مقرر شده بود جهت دفاع از اتهام انتسابی (تبلیغ علیه نظام) در شعبه مذکور خداآفرین حاضر گردند.

 

مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور  روز ۱۶تیر ۱۴۰۲ در هنگام بازدید از حسرت کورپوسو (پل خداآفرین) واقع در شهرستان خداآفرین، بازداشت و پس از تفهیم اتهام توسط دادیار پرونده، فعالین با تودیع قرار کفالت ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌ بودند.  همچنین در هنگام بازداشت و در زمان بازجویی فعالین مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفته و با پاسخ فعالین روبرو شده و در حین این درگیری آسیب بدنی جزئی به سعدالله ساسانی و محمد علیپور وارد شده است.

 

فعالین مدنی آذربایجانی مطلع به منابع صفحه مذکور اطلاع داده اند، بازداشت این فعالین بدلیل اعتراض نمادین آنها به آلودگی رود آراز و تبعات ناشی از آن، بوده است.

 

این فعالین آذربایجانی پیشتر نیز سابقه احضار، بازداشت و تحمل حبس در سالهای اخیر را داشته اند.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read