آخرین خبرها

تلاش موذیانه رژیم ایران برای تحریف هویت ترکان قشقایی؛ رادیو آوا موسیقی قشقایی را بختیاری معرفی کرد

۱۴۰۱.۱۲.۰۶, ۰۸:۱۳
تلاش موذیانه رژیم ایران برای تحریف هویت ترکان قشقایی؛ رادیو آوا موسیقی قشقایی را بختیاری معرفی کرد

Gunaz.tv

به نوشته «بایداق نیوز»، این جعل نه چندان عجیب که به روندی تکراری در تلویزیون ها و رادیوهای ایران تبدیل شده است بار دیگر با واکنش فعالین تورک قاشقایی روبرو شد.

 

رادیو آوا یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهران است که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده‌است و عمدتاً به پخش موسیقی می‌پردازد و بسیار بعید است که کارشناسانش از موسیقی ملل مختلف بی اطلاع باشند.

 

لازم به توضیح است در ماه های اخیر گروه های وابسته به رژیم ایران در شبکه های اجتماعی با توجیه های عجیب ، بخشی از تورکان قاشقایی را بختیاری هایی می نامند که زبانشان عوض شده و به تورکی تغییر کرده است.

 

اساسا بنیان این تفکر را باید در فرقه پان ایرانیسم و اراجیف امثال طباطبایی و بیات جست.

 

به نظر می رسد اقماری‌های رژیم تهران دیگر خود را با این حقیقت که قاشقایی تبدیل به یکی از قطبهای تورک‌گرایی شده است رو در رو می بینند و بدلیل عدم توانایی در تحلیل درست مسایل، کپی همان نسخه پوسیده آذری را برای قاشقایی ها مناسب می دانند.

تورک ندانستن بخشی از ملت قاشقایی، فروکاستن حدود جغرافیایی قاشقایی یورد، عشایر دانستن جمعیت نود و پنچ درصدی ساکن قاشقایی، تلاش برای گسترش شعوبی‌گری در قاشقایی و تزریق افیون ا.ی.ر.ا.ن پرستی بر شریان فکری قاشقایی از جمله اقداماتی است که بخصوص در ماههای پس از اعتراضات اخیر از طرف رژیم جمهوری تهران شدت گرفته است.

 

همین امر باعث ایجاد واکنش بیشتر به این موضوعات شده و دلیل محمکتری است بر اینکه بختیاری نامیدن قطعه موسیقی قاشقایی در شبکه های رژیم تهران کاملا عامدانه بوده است.

 

فعالین قاشقایی همواره در کنار لورها و بختیاری ها در جهت احقاق حقوق ملی تلاش نموده اند بنابراین انتظار می رود ایشان نیز مراتب اعتراض خود را به این جعلیات رژیم اعلام نمایند چرا که همه ملل ساکن در این جغرافیا در یک جبهه مبارزه میکنند و هدفشان رسیدن به حقوق ملی خویش است.

 

مسلم جهانپناه خواننده تورک اهل اوروجن (بروجن) از تورکان قاشقایی (پدری ششبیلی تیره ایگدر، مادری دره شوری تیره چهارده چریک) است.

 

گونازتیوی

SH.A

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read