آخرین خبرها

گرامیداشت‌ روز‌ جهانی‌ زبان‌ مادری‌ در‌ دانشگاه های‌ تبریز‌ و‌ اورمیه

۱۴۰۲.۱۲.۰۳, ۲۳:۵۷
گرامیداشت‌ روز‌ جهانی‌ زبان‌ مادری‌ در‌ دانشگاه های‌ تبریز‌ و‌ اورمیه

همزمان‌ با‌ روز‌ جهانی‌ زبان‌ مادری چهارشنبه‌ ۲ اسفند‌ ماه‌ ۱۴۰۲ جمعی‌ از‌ دانشجویان‌ آذربایجانی‌ در‌ کانون‌ آذربایجان‌ دانشگاه‌ اورمیه‌ و‌ کانون‌ سهند دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ تبریز با برگزاری‌ مراسمی‌ روز‌ جهانی‌ زبان‌ مادری‌ را‌ گرامی‌ داشته‌ و‌ به سخنرانی و شعرخوانی در مورد اهمیت، حفظ و نگهداری زبان مادری پرداختند.

Gunaz.tv

به‌ گزارش "صفحه‌ اطلاع‌ رسانی‌ عباس لسانی"، دانشجویان‌ دانشگاه‌ های‌ علوم‌ پزشکی‌ تبریز‌ و‌ دانشگاه اورمیه‌ با‌ برگزاری‌ مراسمی در‌ کانون‌ های‌ خود‌ و‌ پخش‌ شیرینی‌ و‌ کیک بین‌ شرکت‌ کنندگان به‌ ایراد‌ سخنرانی‌ پرداختند.دانشجویان‌ حاضر‌ در‌

 

این‌ مراسم‌ با‌ در‌ دست‌ داشتن‌ بنر‌ و‌ متن‌ نوشته‌ خواستار‌ اجرایی‌ شدن‌ اصل‌ پانزده‌ قانون‌ اساسی‌ کشور‌ شدند.

 

«نئچه‌ دئل‌ بیلن‌ نئچه‌ اینساندیر،

آنا‌ دیلین‌ بیلمه‌ ین‌ نئجه‌ اینساندیر؟»

«تورک‌ دیلینده‌ مدرسه‌ اولمالیدی‌ هر‌ کسه»

«زبان‌ مادری‌ هویت‌ انسان‌ را‌ شکل‌ می‌ دهد»

«۲ اسفند‌ آنا‌ دیلی‌ گونو‌ قوتلو‌ اولسون»

عناوین‌ متونی‌ است‌ که‌ در‌ بنرهای‌ دانشگاه‌ نوشته شده‌ است.

 

دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تمامی‌ حقوق‌ مادی و‌ معنوی ملت‌ های‌ ساکن‌ در‌ ایران را‌ نادیده‌ می‌ گیرد، تورک، عرب، کرد، بلوچ و... از زمان‌ رژیم‌ پهلوی‌ تا‌ بدین‌ روز سالهاست که‌ با‌ سیاست‌ های‌ سانترالیستی و نژاد پرستی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران دست‌ و‌ پنجه‌ نرم‌ می‌ کنند.

 

تورک‌ های‌ ساکن‌ در ایران‌ از بسیاری از حقوق اولیه خود همچون: حق تحصیل‌ به زبان‌ مادری، حق‌ داشتن‌ روزنامه‌ و‌ تلویزیون‌ سراسری‌ به‌ زبان‌ مادری و... محروم‌ هستند. حتی‌ والدین‌ آذربایجانی‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ تورکی‌ برای‌ فرزندانشان‌ را‌ نیز‌ ندارند‌ و باید با نامهای پیشنهادی سازمان‌ ثبت‌ احوال کنار بیاند.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read