آخرین خبرها

رهاسازی‌ زباله‌های‌ شیمیایی‌ به تالاب‌«شوْر‌ گؤل‌»  اردبیل‌ و‌ نابودی‌ انواع‌ گونه‌ های‌ جانوری

۱۴۰۳.۰۱.۱۳, ۲۳:۲۸
رهاسازی‌ زباله‌های‌ شیمیایی‌ به تالاب‌«شوْر‌ گؤل‌»  اردبیل‌ و‌ نابودی‌ انواع‌ گونه‌ های‌ جانوری

بعد از خشکانیدن‌ تعمدی‌ بالیقلی‌ چای اردبیل و رهاسازی‌ پسابهای‌ صنعتی‌ و‌ شیمیایی به  آن این بار نوبت‌ به‌ تالاب زیبای‌ شوْر‌ گؤل «şor göl»  دریاچه‌ ای‌ طبیعی واقع‌ در ۳ کیلومتری اردبیل رسیده است.

Gunaz.tv

به گزارش صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، تالاب‌ شوْر‌ گؤل‌ که‌ طول‌ آن‌ حدود یک‌ کیلومتر‌ و‌ عرض‌ آن‌ بیش از‌ پانصد‌ متر‌ است‌ این‌ روزها‌ محل‌ تجمع‌ زباله‌ های‌ صنعتی‌ و‌ زباله‌ های‌ بیمارستانها‌ و‌ مراکز‌ درمانی‌ شده‌ است. به گزارش فعالین محیط زیست در اردبیل اطراف‌ این تالاب‌ و حتی سواحل داخلی آن انواع‌ زباله‌ های شیمیایی و میکروبی بیمارستانها‌ و‌ مراکز‌ درمانی را در خود جای داده است. زباله‌ها‌یی‌ که‌ می‌ تواند‌ زندگی‌ انواع‌ گونه های‌ جانوری‌ و‌ پرندگان‌ مهاجر‌ را‌ در‌ معرض خطر و‌ نابودی‌ قرار دهد.

 

تالاب‌ طبیعی شوْر گؤل‌ محل‌ زندگی‌ بیش‌ از ده‌ ها‌ گونه‌ی جانوری‌، آبزی و پرندگان مهاجر نظیر: لک لک، اردک وحشی، مرغابی و انواع‌ پرندگان‌ ماهی خوار است به‌ گفته‌ فعالین‌ محیط زیست‌ با‌ آغاز‌ فصل بهار بیشتر گونه‌ های‌ جانوری‌ در این‌ تالاب‌ تلف‌ شده اند که‌ عمده ترین‌ دلیل آن‌ رها‌ سازی‌ زباله‌ های‌ مراکز‌ درمانی‌ است‌ که‌ آلوده‌ به‌ میکروب‌ و‌ ویروسهای‌ شیمیایی‌ هستند.

 

تالاب شوْر گؤل گستره‌ ای شمال غربی جنوب شرقی دارد و طول آن حدود یک کیلومتر و عرض آن پانصد متر است. ارتفاع تالاب از سطح دریا ۱۳۴۰ متر و از طریق جاده ارتباطی اردبیل سرچم کیلومتر دو قابل دسترسی است.تالاب زیبای شؤر گؤل که با نام‌ شوْرابیل‌ اوْغلو نیز‌ در بین اهالی‌ اردبیل‌ معروف‌ است، در فاصله سه کیلومتری جنوب شرقی شهر اردبیل قرار گرفته است، تنها ۱۱۰۰ متر مربع وسعت دارد.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read