آخرین خبرها

نصب و توزیع پوستر در شهر اورمیه آذربایجان غربی؛ جغرافیای ایران=جغرافیای تبعیض

۱۴۰۳.۰۱.۱۳, ۲۳:۳۲
نصب و توزیع پوستر در شهر اورمیه آذربایجان غربی؛ جغرافیای ایران=جغرافیای تبعیض

فعالین حرکت ملی آذربایجان ۱۲ فروردین ماه‌ ۱۴۰۳ با‌ نصب صدها‌ پوستر در شهر اورمیه آذربایجان غربی در خصوص تبعیض و بحران های موجود ازجمله بحران محیط زیستی در جغرافیای ایران استقلال را تنها راه نجات ملل غیرفارس اعلام کردند.

Gunaz.tv

به‌ گزارش "صفحه‌ اطلاع‌ رسانی عباس لسانی"،

«جغرافیای ایران=جغرافیای تبعیض

خشکاندن دریاچه اورمیه

خشکاندن حورالعظیم

رنج صد ساله بلوچ

استقلال تنها راه نجات ملل غیرفارس

برای انسان‌ها آزادی، برای ملت‌ها استقلال

آزادی، عدالت، حکومت ملی»

عناوین‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ روی‌ پوسترهایی‌ با‌ تصاویر دریاچه اورمیه و حوارلعظیم  که‌ بر خیابان‌ ها‌ و‌ دیوارهای‌ شهر‌ اورمیه توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ نقش‌ بسته‌ است.

 

با توجه به روند صد ساله روند تبعیض سیستماتیک علیه ملت آذربایجان و نحوه نگرش حاکمیت و اپوزیسیون مرکزگرا به مسئله ملل غیر فارس فعالین جریان های سیاسی ملل غیر فارس قبول حق تعیین حق سرنوشت را تنها راه برون رفت از سیستم شوونیستی حاکم می دانند.

 

گوناز تی وی

E.Y

نصب و توزیع پوستر در شهر اورمیه آذربایجان غربی؛ جغرافیای ایران=جغرافیای تبعیض

فعالین حرکت ملی آذربایجان ۱۲ فروردین ماه‌ ۱۴۰۳ با‌ نصب صدها‌ پوستر در شهر اورمیه آذربایجان غربی در خصوص تبعیض و بحران های موجود ازجمله بحران محیط زیستی در جغرافیای ایران استقلال را تنها راه نجات ملل غیرفارس اعلام کردند.

 

به‌ گزارش "صفحه‌ اطلاع‌ رسانی عباس لسانی"،

«جغرافیای ایران=جغرافیای تبعیض

خشکاندن دریاچه اورمیه

خشکاندن حورالعظیم

رنج صد ساله بلوچ

استقلال تنها راه نجات ملل غیرفارس

برای انسان‌ها آزادی، برای ملت‌ها استقلال

آزادی، عدالت، حکومت ملی»

عناوین‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ روی‌ پوسترهایی‌ با‌ تصاویر دریاچه اورمیه و حوارلعظیم  که‌ بر خیابان‌ ها‌ و‌ دیوارهای‌ شهر‌ اورمیه توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ نقش‌ بسته‌ است.

 

با توجه به روند صد ساله روند تبعیض سیستماتیک علیه ملت آذربایجان و نحوه نگرش حاکمیت و اپوزیسیون مرکزگرا به مسئله ملل غیر فارس فعالین جریان های سیاسی ملل غیر فارس قبول حق تعیین حق سرنوشت را تنها راه برون رفت از سیستم شوونیستی حاکم می دانند.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read