آخرین خبرها

سیامک میرزایی در جمع فعالین ملی؛ افراد و مجموعه‌هایی که در راستای منافع ملی گام بردارند از حمایت عموم حرکت ملی برخوردار خواهند گشت

۱۴۰۳.۰۱.۱۷, ۰۰:۰۴
سیامک میرزایی در جمع فعالین ملی؛ افراد و مجموعه‌هایی که در راستای منافع ملی گام بردارند از حمایت عموم حرکت ملی برخوردار خواهند گشت

سیامک میرزایی زندانی سیاسی سابق در جمع فعالین حرکت ملی آذربایجانی در منزل عباس لسانی با تعریف مفهوم سلطه و توضیحاتی در خصوص آن عنوان کرده‌اند که افراد و مجموعه‌هایی که در راستای منافع ملی، افکار و عقاید آذربایجان فعالیت می‌کنند از حمایت عموم حرکت ملی برخوردار خواهند گشت.

Gunaz.tv

آقای میرزایی در بخشی از سخنان خویش خاطرنشان کرده‌اند حرکت ملی آذربایجان یک خودآگاهی ملی است که بر اساس تجربیات تاریخی در میادین و ایدئولوژی‌های مختلف بصورت مجموعه‌ای از خطاها و یا اقدامات درست زمانی شکل گرفته‌است، و درصدد احقاق حقوق ملی تورک‌ها در عرصه اجتماعی سیاسی ظاهر شده‌است.

این فعال ملی مدنی آذربایجانی اعلام کرده است تفکر ایران‌گرایی مبتنی بر عناصر راسیزم، اشغالگری و هجوم فرهنگی سیاسی است که ملل ساکن ایران منجمله تورک‌های آذربایجان را آماج حملات خویش قرار داده و خواستار محو و نابودی آن می‌باشد.

آقای میرزایی در ادامه بیان کرده‌اند که آذربایجان هم بصورت شکلی و هم بصورت محتوایی مورد هجوم مرکزگرایان قرار گرفته است، از یک سو شاهد تکه تکه شدن و تجزیه سرزمینی آذربایجان هستیم از سوی دیگر نیز تورک های آذربایجان در معرض آسیمیلاسیون شدید فارس‌گرایی قرار گرفته‌اند که باعث ازخودبیگانگی عمومی می‌گردد.

آقای میرزایی در سخنان خویش متذکر شده است که، مذاکره و نشست و برخاست با احزاب سراسری و نیز احزابی که چشم طمع بر خاک آذربایجان را دارند و حقوق ملی، منافع و عقاید تورک‌های آذربایجان را حتی در حد تعدیل شده قبول نداشته و به رسمیت نمی‌شناسند هیچ نتیجه و دستاوردی برای ملتمان به ارمغان نخواهد آورد.

 

گوناز تی وی 

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read