آخرین خبرها

لزوم انجام پروژه های «تاریخ شفاهی» در آذربایجان - دکتر توحید ملک زاده

۱۴۰۳.۰۳.۱۴, ۱۱:۴۰
لزوم انجام پروژه های «تاریخ شفاهی» در آذربایجان - دکتر توحید ملک زاده

لزوم انجام پروژه های « تاریخ شفاهی» در آذربایجان - دکتر توحید ملک زاده

Gunaz.tv

یکی از منابع جذاب مطالعه تاریخ معاصر که بعضا سکرت تلقی می شود، تاریخ شفاهی است که در سینه های افراد فعال، آگاه و دست اندرکار اموری می باشد که شرایط نقل آنرا به صورت کتاب و مقاله را ندارند.

 

تاریخ معاصر آذربایجان حائز شرایط برای این امر است. چرا که از تاریخ چهل سال اخیر علیرغم وجود حوادث بسیار بزرگ آذربایجان کتاب و مقاله کمی دست است. شما مقایسه کنید حجم کتاب تاریخ هیجده ساله آذربایجان با نهصد صفحه و تاریخ چهل پنجاه سال اخیر آذربایجان با تقریبا صفر صفحه...

 

البته برای انجام مصاحبه با دست اندرکاران هویت، تاریخ و امورات آذربایجان علاوه بر وجود اکیپ قوی فیلمبرداری و تدوین و پیاده سازی مصاحبه، افراد مصاحبه گر مسلط به کلیات وقایع آذربایجان هم لازم است تا در زمانهای مناسب ورود کرده و با سوالاتش موضوع را عمیقتر و شفافتر نماید.

 

تشکیل این اکیپ در کل شهرهای آذربایجان خصوصا  اورمیه، تبریز، زنجان، همدان و تهران لازم و ضروری است.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read