آخرین خبرها

احضار محمد عینی به شعبه ۱۶بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت

۱۴۰۲.۰۳.۰۷, ۰۱:۵۰
احضار محمد عینی به شعبه ۱۶بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، در ابلاغیه صادره برای این فعال مدنی آذربایجانی ساکن شهرستان رشت آمده است: «در خصوص گزارش اعلامی به طرفیت محمد عینی چونه‌ خان فعالیت تبلیغی ...

با توجه به علت حضور مندرج در این ابلاغیه به شما ابلاغ گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمناً وفق ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید.»

 

پیشتر این فعال مدنی آذربایجانی ۳بهمن ۱۴۰۰ ، پس از حضور‌ در اداره‌ اطلاعات‌ رشت ، بازداشت و با پایان مراحل بازجویی به زندان رشت منتقل شده بود.

 

در ادامه با استناد به اظهارات نزدیکان، آقای عینی در دادگاه بدوی به ۲ سال و ۷ماه حبس تعزیری محکوم گردیده، که پس از مشورت با نزدیکان اعتراضی به رای بدوی نکرده و درخواست تسلیم به رای داده بود و پس از گذراندن نزدیک به ۸ ماه حبس تعزیری روز ۲۳مرداد ۱۴۰۱ با پند الکترونیکی از زندان مرکزی رشت آزاد گردیده بود.

 

 

گونازتی‌وی

SH.A

 

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read