Güney Azərbaycan türklərinə Açıq Məktub

2008-05-22 21:45

Güney Azərbaycan türklərinə Açıq Məktub Azərbaycan Respublikasından İran adlanan xalqlar həbsxanasına və əks istiqamətə ünvanlanan müxtəlif ittiham, qınaq və yumşaq hədələrlə müşaiyət olunan "açıq məktub"lar bir-birini əvəz edir. Bu yazışmalar bizə artıq

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Güney Azərbaycan türklərinə Açıq Məktub Azərbaycan Respublikasından İran adlanan xalqlar həbsxanasına və əks istiqamətə ünvanlanan müxtəlif ittiham, qınaq və yumşaq hədələrlə müşaiyət olunan "açıq məktub"lar bir-birini əvəz edir. Bu yazışmalar bizə artıq tarixin arxivinə gömülmüş Sovet İmperiyasının can üstə olduğu illərdə baş verən prosesləri xatırlatsa da (Qorbaçova, Zorri Balayana, Silva Kaputikyana və başqalarına ünvanlanan açıq məktubları nəzərdə tuturuq), düşüncələrimizin ifadəsi üçün məhz bu janrdan istifadə etmək qərarına gəldik. Təbii ki, Güney Azərbaycan türklərinə qarşı basqı və təzyiqləri öz siyasətinin ana xətti hesab edən şovinist fars-molla rejiminə, onun ideoloji və siyasi liderlərinə müraciət etmək niyyətindən çox uzağıq. Məhz bu baxımdan, Açıq Məktubumuzun hədəfi, İran adlanan ölkənin aparıcı xalqı olan, sivil dünyadan təcrid edilmiş bu totalitar dövlətə öz qanı və canı bahasına yaşam qarantı verən Azərbaycan türkləridir! Əziz soydaşlarımız! Din pərdəsi arxasında zülm və istibdad siyasəti yürüdən, İslamın və bütün mütərəqqi bəşəriyyətin minillər boyu formalaşdırdığı, qoruduğu humanizm prinsiplərinə, əxlaqi və mənəvi dəyərlərə, insan hüquq və azadlıqlarına meydan oxuyan amansız rejimin girovuna çevrilmiş Güney Azərbaycanın qəhrəman Türk milləti! Sizə istibdad və məşəqqətlər içərisində boğulan, zülmün, ədalətsizliyin ərşə dirəndiyi, mövhümatın idraka meydan oxuduğu Qoca Şərqdə yoxdan bir dövlət yaradan, onu Avropanın belə həsəd aparacağı demokratik ənənələrə, əsil xalq hakimiyyətinin prinsiplərinə uyğun inkişaf etdirən babalarımızın bizə bəxş etdiyi Müqəddəs İstiqlal Günü ərəfəsində müraciət etməyimiz təsadüfi deyil. 90 il öncə erməni-rus hərbi birləşmələrinin onminlərlə insanımızı qətlə yerirərək işğal etdiyi Azərbaycan adlanan qədim türk coğrafiyasının quzeyində az qala barmaqla sayılacaq aydınların, fikir və söz adamlarının misilsiz şücaəti, qətiyyəti nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. Vətən sərhədlərindən kənarda Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən elan olunan İstiqlal Tiflisdən Gəncəyə, daha sonra isə xilaskar Qafqaz Türk-İslam Ordusunun şanlı əsgər və zabitlərinin qanı və canı hesabına Bakıya qədəm qoydu və tezliklə Quzey Azərbaycanın bütün əraziləri üzərində nəzarəti ələ aldı. Bayraqların ən gözəlini başımız üzərində dalğalandırdı, İstiqlal marşlarının ən möhtəşəmini dilimizə, könlümüzə, qan yaddaşımıza əbədi miras qoydu. Tarixin ağır dönəmində, imperiyaların, qəzəbli və azğın güclərin diş-dişə gəldiyi bir zamanda mövcudluğunun hər anını döyüşlərdən keçirərək 23 aylıq qəhrəmanlıq səlnaməsi yaşadı. Quzey Azərbaycan torpaqları "bolşevizm" adı altında yenidən dirçələn rus şovinizminin işğalına məruz qalsa da məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi mövcudluğu Vətənimizin Rusiyanın əyalətlərindən birinə çevrilməsinə imkan vermədi. Rus-sovet imperiyasının nəhəng və amansız repressiya maşını 70 il milli şüurumuza meydan oxudu, düşünən başlarımızı, danışan dillərimizi, vuran əllərimizi kəsdi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bizə miras qoyduğu Azadlıq və Milli İstiqlal məfkurəsini qan yaddaşımızdan silə bilmədi. Bu məfkurənin üzərində yenidən dirçəldik, yenidən bayraqların ən gözəlini başımız üzərinə qaldırdıq! Tanrının bizə bəxş etdiyi nemətlərdən ən dəyərlisinə - İstiqlalımıza qovuşduğumuza baxmayaraq, ruhumuz hələ də rahatlıq tapmayıb. Quzey Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi tarixi torpaqlarımızda Rusiya, Fransa və bu kimi Türk soyuna qənim kəsilən güclərin yaratdığı Ermənistan adlanan qondarma bir dövlətin və onu himayə edənlərin işğalı altındadır. Güney Azərbaycan İran adlanan bir ölkənin idarəçiliyini ələ keçirən şovinist rejimin basqısı altında inləyir. Vətənimizi ostanlara bölənlər insanlığa qənim kəsilən rəzil imperiyaların "parçala, höküm sür" siyasətini davam etdirir, sayı 50 milyondan çox olan bir millətin yeganə dövlətini gözdən salmağa, bizi qarşı-qarşıya qoymağa çalışır, düşmənlərimizin güclənməsinə səy göstərirlər. Bu gün Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasında İranın fars-molla rejiminin "xidmətləri" danılmazdır. Ermənistanda keçirilən seçki kampaniyası müddətində bu ölkənin həm iqtidar, həm də müxalifətdən olan siyasətçiləri müharibə dövrünü misal gətirərək, İranla həmsərhəd ərazidə yerləşən, tarixi Azərbaycan torpağı olan Meğri rayonunu Ermənistan üçün "həyat yolu" adlandırırdılar. İranın fars-molla rejimi Azərbaycan ərazilərini işğal edən, onminlərlə soydaşımızı amansızcasına qətlə yetirən, yüzminlərlə insanımızı öz yurd-yuvasından didərgin salan, bəşər tarixində misli görünməmiş bir faciəyə - Xocalı soyqırımına qanlı imza atan Ermənistanın öz təcavüzkar siyasətini davam etdirməsinə yardım göstərməklə, bu ölkənin cinayətlərinə şərik olub. İranın mövcud rejimi bu gün də Ermənistan üçün "həyat yolu" funksiyasını məmnuniyyətlə yerinə yetirir, işğalçı ölkə ilə siyasi, hərbi, iqtisadi və digər sahələrdə, eləcə də qəsb olunmuş Azərbaycan torpaqlarının sərvətlərinin istismar olunmasında ən yaxın müttəfiq kimi əməkdaşlıq edir. Bununla yanaşı, İranın fars-molla hakimiyyəti ölkə ərazisində məskunlaşan bir ovuc erməninin təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə milli azadlıqlarını tanıdığı halda, 35 milyonluq Azərbaycan türkünün ən adi haqlarına belə qanlı sipər çəkir, millətimizi assimilyasiya etməyə, "iranlı" adlanan cəfəng bir ideyanın altında farslaşdırmağa cəhd göstərir. Dəyərli soydaşlarımız! May ayı təkcə Azərbaycan Respublikası üçün yox, həm də Güney Azərbaycan türkləri üçün müqəddəs başlanğıclar ayıdır. Təsadüfi deyil ki, 2 il öncə Vətənimizin güneyində başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının təşəkkül tapması, milli oyanışın ilk mərhələsinə qədəm qoyması da məhz bu aya təsadüf edir. ...Rejim amansızdır, qəddardır, ancaq əbədi deyil! Bu dünya Heron, Hitler, Stalin və onlar kimi bəşər tarixinin lənətlənmişlər siyahısında yer alan yüzlərlə şər hökmdarlarına qalmadığı kimi, Sizinlə yanaşı İran adlı ölkədə, öz tarixi torpaqlarında yaşayan digər xalqlara da iztirab verən rejimə də qalmayacaq. Yetər ki, dilimizi, qan yaddaşımızı, milli-mənəvi dəyərlərimizi, milli kimliyimizi və ən nəhayət, birliyimizi qorumağı bacaraq! Güney Azərbaycanın qəhrəman xalqı! Sayı 35 milyon olan bir millətin yaşadığı ölkəni idarə edən rejimin Sizin soydaşlarınızın qurduğu dövlətin ərazilərini işğal altında saxlayan bir ölkə ilə nəinki yüksək səviyyədə əməkdaşlığa, hətta ünsiyyətə belə cəsarət etməsi anlaşılan deyil. Bu gün İran adlı ölkəni misli görünməmiş totalitar üsullarla idarə edən fars-molla birliyinin Ermənistana verdiyi dəstəyin qarşısının alınması işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki işğalçı ölkənin digər himayədarı - Rusiya ilə ortaq sərhəddi yoxdur və İran-Ermənistan sərhədlərinin qapadılması ən azı təcavüzkarın "həyat yolu"ndan məhrum olması deməkdir. Əziz soydaşlarımız! Şərəfli tariximiz, misilsiz mədəniyyətimiz, böyük dövlətçilik ənənələrimiz, yenilməz milli ruhumuz heç bir halda haqlarımızın özgələr tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə, torpaqlarımızın işğal edilməsinə zəmin yaratmır. Biz Millət olaraq bu rəzalətə layiq deyilik və qarşımızdakı gücün kimliyindən asılı olmayaraq, qarşımıza atılan süni maneələri yarıb keçməli, var olduğumuzu sübuta yetirməliyik. Bu məktubu ötən əsrin 60-70-ci illərində Quzey Azərbaycan türklərinin yatmış şüurundakı bütövlük toxumalarını yenidən oyadan böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin "Gülüstan" poemasından seçdiyim bir bənd şeyirlə yekunlaşdırırıq: Qoy qalxsın ayağa ruhu Təbrizin, Babəkin qılıncı parlasın yenə! Onlar bu şərtlərlə sözünü desin: Zənciri kim vurdu şir biləyinə?! İndi zəncirləri qırmağın, torpağına, millətinə və öz iradəsinə hakim olmanın zamanıdır. "Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir", - deyirdi Əbülfəz Elçibəy... İstibada, işğala son qoymanın yolu isə sözdə, fikirdə, işdə birliyimizdən, bütövlüyümüzdən keçir. Qəzamız mübarək olsun! "Xalq Cəbhəsi" qəzeti
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Həmədanlı dağçı xanımlar Savalan zirvəsinə qış dırmanışı ediblər

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycanın Əhər şəhərində dəm qazından 3 qardaş həyatını itirib

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycan əyalətində işsizlərin 46%-i Universitet məzunlarıdır

2021-02-25

gun az article

Qərbi Azərbaycanla İraq sərhəddində iki silahlı şəxs öldürülüb

2021-02-25

gun az article

Ərdəbilli məktəblilər sinif azlığı və internetin olmamasından əziyyət çəkirlər

2021-02-25

gun az article

Şərqi Azərbaycan əyalətində koronavirusun Britaniya variantının ikinci faktı qeydə alınıb

2021-02-25

gun az article

Milli-mədəni fəal girov qarşılığında sərbəst buraxılıb

2021-02-25

gun az article

Mollalar martın 1-də Qum şəhərində “Beynəlxalq Qarabağ konfransı” keçirəcəklər

2021-02-25

gun az article

GünazTV Feb.24.2021-Görüş: İran-Amerika münasibətləri, Rza Pəhləvinin kudetasının 100 illiyi

2021-02-25

gun az article

GünazTV Feb.24.2021: Paylaşım programı, 38-ci Bölüm.

2021-02-24

gun az article

Qərbi Azərbaycanda 2 nəfər mutasiyaya uğramış yeni növ "İngilis" koronovirusuna yoluxub

2021-02-24

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində 700 min nəfər gecəqondu və qeyri-standard şəhər ətrafı məhəllələrdə yaşayır

2021-02-24

gun az article

Zəngan əyalətinin Qeydar şəhərində Şəhər Şurasının üzvləri həbs olunub

2021-02-24

gun az article

İranda bəhayilərə qarşı təzyiqlər davam edir

2021-02-24

gun az article

Ərdəbildə “Azərbaycan türkcəsinin izahlı lüğəti”nin I cildinin təqdimatı olub

2021-02-24

gun az article

GünazTV Feb.23.2021-Özümüz: Şu'ubiyyə

2021-02-24

gun az article

GünazTV Feb.23.2021 -GÜNDƏM MASASI: Tək dilli toplum yaratma teorisinin başarısızlığı

2021-02-24

gun az article

Təbrizdə yaşayış binasında partlayış baş verib

2021-02-23

gun az article

Təbriz "Dünyanın Xalça Şəhəri" statusunu itirə bilər

2021-02-23

gun az article

Güneyli sənətçi: “Dünyanın çox yerində türkcə bildiyim üçün işimi aşırıram”+video

2021-02-23